Bedrijfsmatig houden van dieren

Verslag presentatie op Exoknaag 02-12-2018 gemaakt door Martin Braak

Barbra van Capseurope (www.Capseurope.nl) was op Exoknaag uitgenodigd om een presentatie te geven over bedrijfsmatig houden van dieren. Dit omdat de wetgeving wat onduidelijk is. Dat komt onder andere doordat de RVO op hun website informatie heeft geplaatst waarin zij een poging doen om informatie dat grijs is zwart-wit te maken. Dat kan niet zo simpel. Een voorbeeld hiervan is dat de RVO schrijft dat op moment dat je dieren verkoopt aan anderen dan vrienden of familie je dan bedrijfsmatig bezig bent. Zo zwart-wit kan je dit niet stellen. Als je als fokker iedereen op Facebook uitnodigd, dan ben je vriendjes en zou het probleem opgelost zijn. Had het zo zwart-wit gesteld kunnen worden, dan had het op die manier wel in de wet gestaan.

De wetgeving behandeld diersoorten in een aantal categorieën. Eigenlijk kan je globaal zeggen dat iedere diersoort valt onder deze wetgeving, met uitzondering van:
- de ongewervelde dieren (bijv. insecten of ongewervelde zeedieren);
- Productiedieren (daar is namelijk een ander wetgeving voor opgesteld).

Wel is een uitzondering gemaakt voor de productiedieren die veel als huisdier gehouden worden. Daarvoor moet je ook gecertificeerd zijn als je bedrijfsmatig bezig bent.

Wat valt onder deze wetgeving?

Er zijn een aantal handelingen die onder deze wetgeving vallen: het fokken, het verkopen, het in voorraad houden en afleveren van dieren. Voorbeeld van het in voorraad houden van dieren en afleveren is een dierenwinkel. Zij houden dieren in voorraad om te verkopen. Wat hieronder fokken verstaan wordt is het fokken met hoofddoel om de nakomelingen te verkopen. Dus puur alleen maar het fokken met als doel verkopen. Zou je een diersoort fokken bijvoorbeeld showkanaries en je fokt de mooiste uitziende kanarie. En je verkoopt de overige kanaries die niet voldoen, dan is dit niet fokken met als doel te verkopen. Fokken met als doel verbetering valt dus niet onder deze wetgeving.

Bij fokken is het niet zwart-wit wanneer je wel of niet bedrijfsmatig bezig bent. Bij opvang is dat anders. Vang je dieren op, dan ben je per definitie bedrijfsmatig bezig en moet je voldoen aan de wetgeving. Dat betekent dat het onder bedrijfsmatigheid valt en dat je de opleiding gehad moet hebben c.q. je gecertificeerd moet zijn.Wanneer is er sprake van bedrijfsmatig bezig zijn?

In het honden- en kattenbesluit, dat voorheen bestond, stond een aantal vernoemd namelijk bij meer dan 20 nakomelingen. In de nieuwe huidige wetgeving is dit aantal overgenomen. Voor honden en katten is als enige een eis gesteld en dat betekent dat bij meer dan 20 nakomelingen per jaar de fokker per definitie bedrijfsmatig bezig is. En wordt er niet meer gekeken naar de winstgevendheid hiervan.

Voor overige dieren zijn geen concrete aantallen genoemd. Daar gaat het om gezond verstand qua omvang en aantallen. Ook bij opvang wordt niet gekeken naar de winstgevendheid. Voor alle overige situaties wordt naar het totaal plaatje gekeken: wat gebeurd er precies, wat voor dieren worden gefokt, is er sprake van winstverwachting, etc.

Stel de handhaving komt bij je langs. Dat zal altijd de NVWA zijn, de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Wanneer zij tot de conclusie komen dat het mogelijk bedrijfsmatig zou kunnen zijn, gaan zij een verslag opstellen en doorgeven aan de RVO. En vanuit de RVO krijg je vervolgsens bericht dat zij naar het verslag gekeken hebben en tot de conclusie komen dat jij wel of niet bedrijfsmatig bezig bent. Dan moet je kijken of je aan de voorwaarden voldoet en kun je eventueel bezwaar maken.

Je zou kunnen kijken of er sprake is van duurzame organisatie van kapitaal en arbeid. Heb je een verblijf opgesteld, heb je voorzieningen om op lange termijn te fokken met als doel om te verkopen etc. Als dat niet zo is, dan kan je in verweer gaan. Dat zelfde geldt voor het deelname aan het maatschappelijk verkeer. Heb je een website en adverteer je, dan neigt men er naar dat je bedrijfsmatig bezig bent. Heb je dat ook niet, dan kun je zeker in verweer gaan.

Het aller belangrijkste is eigenlijk de winstverwachting over de lange termijn. Fok je op dermate grote schaal dat je op lange termijn een winstverwachting hebt die gecontinueerd kan worden voor een x aantal jaren, dan kun je spreken over bedrijfsmatigheid. Bij de berekening van deze winst mag je alle kosten met betrekking tot het fokken meenemen. Denk bijvoorbeeld aan de koop van nieuwe fokdieren, het verwarmen van een bedrijf, het licht wat brand, de aanschaf van voer, de aanschaf van kooien, gereden kilometers etc. etc. Veel fokkers zullen constateren dat wanneer je alle kosten mee neemt, je geen winstverwachting hebt. En dat is in de praktijk ook zo, het is bijna onmogelijk om aan het fokken van dieren geld te verdienen.

Er zijn soorten waar je heel veel geld aan zou kunnen verdienen. Denk bijvoorbeeld aan Hyacint-Ara’s. Voor eén enkel dier betaal je al snel € 12.000,-. Als je een koppel hebt en je hebt een nestje met vier jongen die je ook daadwerkelijk groot krijgt, dan heb je al gauw een jaarinkomen binnen. In theorie zou je in die situatie kunnen spreken van bedrijfsmatigheid. Maar……. het is maar één koppel. Als één van de twee omvalt, is je inkomen weg. De rechter vindt dit risico dermate hoog dat die dit geval niet zal rekenen als bedrijfsmatigheid.

Een advies voor iedereen is om een goede administratie bij te houden van alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op je hobby. Dit zodat je de kosten in beeld hebt. Dan kan je bij een bezoek door de autoriteiten namelijk direct aantonen dat je geen winst maakt en geen winstverwachting hebt. Kan jij aantonen dat aan alle drie punten niet voldaan wordt, dan kunnen zij jou nooit als bedrijfsmatig aanmerken.

Exoknaag is een beurs en de beurs heeft als hoofddoel de verkoop van dieren en producten. Dat maakt dat deze beurs bedrijfsmatig bezig is. Op het moment dat een beurs is aangemerkt als bedrijfsmatig, heeft dat gevolgen voor de organisatie van de beurs. Namelijk de organisatie moet zorgen voor de aanwezigheid van mensen met een certificaat voor vakbekwaamheid per diersoort dat verkocht worden. Op Exoknaag lopen dus mensen rond die een certificaat hebben. En daarmee wordt er bij de verkoop van dieren op deze beurs voldaan aan de wetgeving.

Dat betekent als je als fokker uitsluitend zou verkopen op beurzen zoals Exoknaag dat jezelf nooit een certificaat nodig hebt. Wel is het zo dat verkopers aan een aantal regels moeten voldoen. Bij verkoop van dieren moet je schriftelijk informatie verstrekken over de verzorging en het houden van het verkochte dier. Dit inclusief informatie over de gezondheidsstatus van de dier. Voor de koper is dit belangrijk om te weten of een dier in quarantaine moet of niet. Voor katten en honden is het wat belangrijker bijvoorbeeld voor de jaarlijkse inentingen. Verstrek je deze informatie niet, dan kan jezelf verantwoordelijk gesteld worden.

Welke groepen zijn er?

Alle dieren die onder deze wetgeving vallen zijn verdeeld in een aantal groepen en per groep kan je een certificaat behalen. Zo heb je een certificaat voor:
- herpeten (Reptielen en amfibieën);
- honden en katten;
- overige zoogdieren;
- vissen;
- vogels.

Er zijn een aantal verschillende opleidingen waar je deze certificaten kunt krijgen. En er zijn een aantal opleidingen die onder de overgangsregeling vallen. Dat betekent dat wanneer je die opleiding in het verleden hebt genoten, je met terugwerkende kracht een certificaat kunt aanvragen. De opleiding tot dierenarts, mits wetenschappelijk opgeleid, is gelijk gesteld. Dat betekent dat wanneer je die opleiding hebt, je per definitie certificaten voor alle diergroepen hebt met uitzondering van de vissen en reptielen. Die worden in deze opleiding nauwelijks behandeld.

Voor de goede orde deze wetgeving heeft betrekking op het welzijn van dieren. Het gaat erom dat als jij dieren fokt met als doel ze te verkopen, dat je voldoende kennis hebt om het welzijn van deze dieren te garanderen.

Attentie:

Dit betrof een verkorte presentatie over bedrijfsmatig houden van dieren. Capseurope geeft geregeld presentaties over onderwerpen zoals deze. Voor meer informatie kijk op de website www.Capseurope.nl.