Algemene Ledenvergadering N.K.V. en de gezellige middag

Vandaag, 17 maart 2012, hield de Nederlandse Knaagdierfokkers Vereniging (NKV, voorheen NMC) haar algemene ledenvergadering. Er werd stil gestaan bij de koers van NKV, de voorzitter Peter Jansen is afgetreden en Cees de Best is door de aanwezige leden gekozen al de nieuwe voorzitter. Ook zijn de te organiseren evenementen besproken.

Daarna hield Henry van Raaij een voordracht over de erfelijkheid bij de kleurmuizen. Henry begon eerst de termen en definities uit te leggen zoals o.a. wat een chromosoom is en wat dominant en recessief is. Maar ook dat er mutaties zijn die afhankelijk zijn van andere mutaties. De verschillende kleurmutaties zoals extreme black, blauw agouti, blauw, siamees, albino en splash werden aan de hand met de aanwezige echte kleurmuizen uitgelegd.

De muizen gingen van de ene hand door naar de ander, zodat we allen zelf konden zien hoe bepaalde kleurmutaties tot uiting komen. Ook liet Henry kleuren zien waarbij hij in de ene hand de kleuren van de ouders vast hield en in de andere hand hoe de jongen eruit kunnen gaan zien. Daarbij besprak hij complexe mutaties op de c-locus waarbij het niet simpel zomaar aan of uit is. Zo zijn er kleuren die tussen de ouderkleuren inzitten. Ook vertelde hij van bepaalde kleurmutaties leuke feitjes zoals dat extreme black is ontstaan bij een experiment waarbij muizen bestraald werden.

Een bijzondere nieuwe mutatie, Splash kwam eveneens aan bod. Dit is een vrij nieuwe mutatie en zorgt ervoor dat bij een muis met een c-locus mutatie een deel van de haren met de c-mutatie uitgeschakeld wordt. Zo ontstaat er een vlekpatroon. Deze mutatie wordt gebruikt om de driekleur muizen te fokken. Het lijkt een beetje op een omgekeerde bontfactor.

Al met al een zeer geslaagde dag waarbij niet alleen vergaderd werd, maar ook veel over onze hobby gepraat werd.

Martin Braak


René en Joep, dit is geen bijzonder muis, dit is een albino!