Lidmaatschap

Waarom lid worden van de N.K.V.?

Lid worden van de N.K.V. is zinvol om mee te kunnen doen aan de diverse keuringen georganiseerd door ons, om fokervaringen uit te wisselen, andere fokkers te ontmoeten en mee te tellen in het echte knaagdieren-wereldje. Je ontvangt jaarlijks een jaarboek met verhalen, tips, info, handigheidjes, etc. Als lid kun je zelf verhalen insturen, kleine advertenties zetten, meepraten en meebeslissen. Tevens ontvang je ongeveer 3-4 keer per jaar een nieuwsbrief via de mail. En hebben we 1-2 clubdagen.

Contributie

Seniorlidmaatschap: € 15,00
Jeugdlidmaatschap (tot 17 jaar): € 10,00
Combinatie lidmaatschap Nederland * : € 20,00
Buitenlandse leden: € 20,00 (i.v.m. hogere verzendkosten clubblad)
Jeugdlidmaatschap buitenlandse lid (tot 17 jaar): € 15,00
Eénmalig entreegeld € 5,00 (voor Statuten/Huishoudelijk Reglement)

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Nieuwe leden die aanmelden ná 1 juli van het lopende jaar betalen slechts de helft van de contributie.

* Combinatielidmaatschap is alleen mogelijk als je ook als combinatie bij de KLN geregistreerd staat en wonende in Nederland bent. Je moet bij aanmelding dus een combinatie nummer van de KLN laten zien (of ons de opdracht geven een combinatie nummer bij KLN aan te vragen). Bij vergaderingen tel je als 1 stem, tevens krijg je maar één jaarboek.

Wanneer wijzigt het jeugdlidmaatschap in een seniorlidmaatschap

Het jeugdlidmaatschap wijzigt in een seniorlidmaatschap op 1 januari van het jaar dat je 18 jaar wordt.

Aanmelden

Als je lid wil worden, kan je mailen naar info@kleineknaagdieren.nl. Je krijgt dan meer informatie over lidmaatschap en vragen wat de vereniging van jou nodig heeft ten behoeve van het registreren van jou als lid.

Betaling van lidmaatschapsgelden en bankgegeven

Het N.K.V. lidmaatschap is pas van kracht wanneer de verschuldigde contributie + het éénmalige entreegeld ontvangen is. Voorheen werkte de vereniging met een automatische incasso. Dit is sinds 2021 aangepast. Ieder lid moet zelf haar lidmaatschapsgeld overmaken.

BankgegevensTer gunste van:Nederlandse Muizenfokkers Club te Meteren
IBAN:NL10 INGB 0003645100
BIC:INGBNL2A

Fokkerskaart (ook wel fokkersnummer genoemd)

Een K.L.N. fokkerskaart is nodig voor deelname aan keuringen die onder auspiciën van de K.L.N. vallen. De fokkerskaart is geldig van 1 januari t/m 31 december en kan door leden van de N.K.V. worden aangevraagd via onze secretaris (secretaris@kleineknaagdieren.nl of via de secretaris van een plaatselijke kleindierensportvereniging (waar je dan ook lid van moet zijn).

Een K.L.N. fokkerskaart is niet verplicht om lid van de Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging te worden en zonder fokkerskaart mag je aan de open shows en aan clubdagen meedoen. Bij onze agenda met betrekking tot de evenementen staat per keuring vermeldt of er wel of geen fokkerskaart verplicht is.

Let op: Betaling van de fokkerskaart gaat NIET via de N.K.V. maar wordt geregeld via KleindierPublicaties.

Tarieven 2021 voor het KLN fokkersnummer:

Zie informatie website KLN: https://www.kleindierliefhebbers.nl/kleindier-magazine/abonnementen