Geschiedenis en ontstaan van de vereniging

Ger van Oosterhout was één van de oprichters van de Nederlandse Muizenfokkers Club, voortgekomen uit de Nederlandse Cavia Club. De vereniging is in 1973 opgericht en begon met 15 leden, allen muizenfokkers. Ze vroegen zich nog af of de ratten-, gerbil- en hamstermensen zich ook bij de muizenfokkers zouden gaan aansluiten. Dat gebeurde ook en zo ontstond al gauw een vereniging die bestond uit kleine knaagdierenfokkers en -liefhebbers.

Mede door de inzet van Ger van Oosterhout is onze speciaalclub met het verstrijken van de jaren uitgegroeid tot een volwaardige vereniging. Hij heeft het welzijn van de dieren vooropgesteld en de ééndagskeuring in het leven geroepen. Ger maakte vele reizen naar Engeland om kennis op te doen en heeft voor velen de nieuwste kleurtjes weten mee te brengen.

In 2000 is de naam de Nederlandse Muizenfokkers Club gewijzigd in de Landelijke Vereniging van Kleine Knaagdierenliefhebbers. Dit omdat binnen de vereniging verschillende knaagdiersoorten gefokt en gehouden worden. Omdat deze naam niet de inhoud van de vereniging weerspiegelde, is in 2010 besloten om deze naam wederom te wijzigen. Vanaf 2010 heet de vereniging Nederlandse Knaagdierfokkers Vereniging (N.K.V.).

Memorandum Ger van Oosterhout

Ger van Oosterhout is in 2004 op 78 jarige leeftijd overleden. Ger was 60 jaar lid van de N.K.B. en behoorde tot het keurmeesters korps.

Hij was vanaf 1960 A-keurmeester voor de kleine knagers en vanaf 1954 keurmeester van tan-konijnen. Hij was ook 50 jaar lid en medeoprichter van de Nederlandse Cavia Club en tevens 30 jaar lid en medeoprichter van onze vereniging. Ook was hij erelid van de N.K.B. en de N.M.C.

Voor zijn inzet en het vele werk in de kleindierensport is hij op 29 april 2004 nog koninklijk onderscheiden.