Informatie over de Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging (N.K.V., voorheen N.M.C.)

De N.K.V. is een landelijke speciaalclub die aan de leden informatie verstrekt over kleine knagers, probeert om de kwaliteit van de kleine knagers (o.a. bouw, kleur, gezondheid) te verbeteren en die zijn best doet verschillende soorten kleine knagers in stand te houden. Het ledenbestand van de N.K.V. groeit gestaag en omvat gemiddeld zo’n paar honderd leden.

Wat betekent de afkorting N.M.C.?

Op 28 april 1973 is de Nederlandse Muizenfokkers Club opgericht. Omdat er later ook hamster-, gerbil- en tamme rattenfokkers (en liefhebbers ) bijkwamen is de naam N.M.C. in 2000 veranderd in: de Landelijke Vereniging van Kleine knaagdierenliefhebbers. In 2010 is de naam wederom veranderd. Dit omdat de naam niet de inhoud van de vereniging weerspiegelde. Vanaf 2010 heet de vereniging Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging (N.K.V.). Omdat de N.M.C. in de loop van zoveel jaren een begrip is geworden binnen de fokkerswereld blijven we in de volksmond echter nog steeds spreken over de N.M.C.

Wie worden lid van de N.K.V.?

De leden van de N.K.V. zijn ruwweg te verdelen in twee groepen. Verreweg de grootste groep zijn fokkers voor wie het een hobby is om knaagdieren te fokken met als doel om het, qua bouw en kleur, ideale dier te fokken, of te trachten dieren met nieuwe haarstructuren of pelskleuren te fokken. Daarnaast zijn er leden die één of enkele dieren houden, louter voor het plezier.

Wat doet de N.K.V. voor haar leden?

De N.K.V. informeert haar leden, middels de website, nieuwsbrief per email en via een jaarboek, over nieuws in de wereld van de kleine knagers, verspreidt informatie ván fokkers vóór fokkers, geeft data, adressen en resultaten van shows door, geeft adressen waar informatie verkregen kan worden, tips voor boeken etc. Daarnaast is er ook heel veel informatie te vinden op onze N.K.V. website. Ook onderhoud de N.K.V. een Facebook-groep waar ervaringen gedeeld kunnen worden.

De NKV organiseert jaarlijks meerdere ééndagskeuringen door het gehele land, voornamelijk in de periode september t/m april, waar fokkers hun dieren door erkende keurmeesters, en soms ook door gerenommeerde fokkers, kunnen laten keuren. Keuren betekent dat de dieren worden getoetst op het voldoen aan een standaard, een op papier vastgelegde beschrijving van de ideale kleine knager. Voor elke soort, voor elke kleur of haarstructuur is er zo’n beschrijving te vinden in de K.L.N. Standaard Cavia’s en Kleine Knagers. Dieren laten keuren geeft de eigenaar inzicht in de conditie en kwaliteit van zijn of haar dier(en). Voor fokkers zijn keuringen belangrijk omdat ze daaraan kunnen toetsen of hun doelstellingen (betere dieren, mooiere kleuren) gehaald worden. En het is natuurlijk fantastisch als blijkt dat juist jouw kleine knager de mooiste van alle ter keuring aangeboden dieren blijkt te zijn.

Jaarlijks wordt er in maart een ledenvergadering gehouden waar het wel en wee van de vereniging aan de orde komt.

Elk jaar wordt er één of meerdere clubdagen georganiseerd, waar de leden een kans krijgen zelf als keurmeester op te treden en tevens onderling dieren en vooral ook veel informatie over het houden van knagers uit te wisselen.

De N.K.V. is ook een informatiebron voor al haar leden. Informatie over voeding, ziektebestrijding, fokresultaten etc. worden uitgewisseld. Leden kunnen adressen verkrijgen via het secretariaat van andere fokkers of deze ontmoeten op de keuringen in den lande. Daarnaast zijn de leden van de N.K.V. op verschillende evenementen bereid om anderen te voorzien van informatie over kleine knagers en/of de N.K.V.

Op die keuringen kan worden ingeschreven met jonge en/of oudere dieren te weten: de kleurmuis, tamme rat, Syrische hamster, Campbelli dwerghamster, Russische dwerghamster, Chinese dwerghamster, Mongoolse gerbil, Egyptische/Bleke gerbil, Sundevall gerbil , Dikstaartgerbil. Deze dieren komen in diverse kleuren en vachtstructuren voor. Daarnaast worden er ook andere kleuren gefokt die nog niet erkend zijn maar waarvoor een aparte keuringsklasse voor in het leven is geroepen. Vooral onze promotieshows zijn zeer geschikt voor de eerste kennismaking met de keuringstafel. Bovendien kunnen de fokkers van niet erkende variëteiten hun dieren 1x per jaar (januari) officieel ter erkenning aanbieden tijdens onze jaarlijkse Bondsshow.

Wilt u meer weten over onze vereniging? Kom dan eens naar een keuring en praat met de daar aanwezige leden of informeer bij onze mensen in de promotiestand.

Wilt u lid worden? Het lidmaatschap van de N.K.V. bedraagt per jaar slechts € 12,50 (jeugdleden tot 17 jaar € 7,50). Buitenlandse leden € 15,00. Eénmalig entreegeld € 2,50.

Nog vragen? Stel ze gerust!