Statuten

De statuten zijn door het notariskantoor Staden in Oosterhout (N-Br) opgesteld en ingeschreven. Klik hier voor onze statuten. De inleiding en de slotbepaling zijn om privacy redenen van de bestuursleden uit de online versie verwijderd. De volledige versie is bij het bestuur in te zien.

De statuten zijn gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel "Gooi- en Eemland" in Amersfoort onder nummer 32102768.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn gewijzigd tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 augustus 2009. Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart 2011 is uit kostenoverweging besloten om de statuten nog niet te deponeren. Dit in verband met eventuele toekomstige wijzigingen. Wel is overeengekomen dat de nieuwe statuten rechtsgeldig zijn.

Klik hier om de nieuwe statuten in te zien.