Keuringen voor Kleine Knaagdieren

Keuringen voor knagers? Bestaat dat? Ja, natuurlijk! Diverse fokkers laten hun dieren met regelmaat op tentoonstellingen keuren door speciaal hiervoor opgeleide en gediplomeerde keurmeesters. De opleiding van deze keurmeesters wordt verzorgd via de Nederlandse Konijnen-, Cavia’s en Kleine Knager Bond, het overkoepelend orgaan dat met ingang van 2009 resorteert onder Kleindier Liefhebbers Nederland (K.L.N.). De N.K.V. organiseert een paar keer per jaar zelf een keuring, een zgn. promotiekeuring. Dit zijn keuringen die vooral bedoelt zijn voor beginnende fokkers die wel eens een keer mee willen doen aan een tentoonstelling. Voor deze shows moet men wél lid zijn van de N.K.V. maar hoeft men nog geen K.L.N. Fokkersnummer te hebben. Daarnaast is de N.K.V. diverse keren per jaar te gast bij grotere tentoonstellingen die door een, bij de K.L.N. aangesloten, vereniging georganiseerd wordt. De N.K.V. heeft tijdens zo’n show een eigen ruimte om een officiële keuring voor kleine knaagdieren te houden.

Voor deze keuringen dienen de inzenders wél in het bezit te zijn van een zgn. K.L.N. Fokkersnummer. Dit fokkersnummer kun je, als je lid bent van de N.K.V., aanvragen bij de K.L.N. Dit verloopt via onze secretaris, zij regelt bij de K.L.N. de aanvraag van de fokkersnummers voor de N.K.V. leden.

Wat is het doel van een keuring?

Het doel van een keuring voor een fokker is vooral: kennisnemen van de voortgang die hij/zij maakt met fokken. Het doel voor een sportfokker is het ideale knaagdier te fokken dat op alle punten voldoet aan een Standaard die voor zo’n dier op papier is vastgelegd. Een fokker leert door keuringen of vooruitgang wordt geboekt in kwaliteit, of er soms fokfouten gaan optreden waar hij zelf misschien niet alert op is geweest in de afgelopen periode, enz. Zo’n Standaard beschrijving waar een kleine knager aan moet voldoen vindt men in de Cavia- en Kleine Knaagdier Standaard die in 2012 door de K.L.N. is uitgegeven. Hierin staat precies beschreven aan welke voorwaarden de kleine knager moet voldoen om goed te scoren op een keuring. Deze dieren zijn eerder al eens ter erkenning aangeboden en goedgekeurd. Zij kunnen worden ingeschreven in de klasse erkende kleine knagers. Sinds kort bestaat er een nieuwe keuringsklasse voor niet-erkende kleine knagers. Deze klasse is bedoeld voor dieren die (nog) niet zijn opgenomen in de K.L.N. Standaard. Omdat hiervoor nog geen Standaardbeschrijving vastgelegd is dient de inzender van niet erkende dieren zelf voor een rasbeschrijving te zorgen. Is er op een show geen rasbeschrijving toegevoegd aan een niet erkende kleine knager dan kan deze alleen gekeurd worden op punten 1,2,3 en 7. Om de niet erkende dieren officieel erkend te krijgen (zodat ze kunnen worden opgenomen in de K.L.N. Standaard) kan de fokker deze dieren ter erkenning aanbieden tijdens onze Bondsshow die in 1x per jaar in januari gehouden wordt tijdens de Championshow te Nieuwegein.

Waar wordt op gekeurd?

Elk knaagdier, ongeacht soort, haarstructuur of kleur wordt gekeurd op een zevental keuringsonderdelen:
1. Type en bouw
2. Kop, ogen en oren
3. Beharing en beharingsconditie
4. Raskenmerken
5. Raskenmerken
6. Raskenmerken
7. Lichaamsconditie en verzorging

Bij ieder onderdeel zal de keurmeester zijn of haar beoordeling geven. Bijvoorbeeld F type en bouw. Met ZG staartinplant. Of kop moet breder in schedel, oren worden gevouwen gedragen etc. etc.

Als alle onderdelen behandeld zijn zal er onderaan het keurbriefje een predikaat gegeven worden. In combinatie met een punt:
- U voor Uitmuntend, 98-100
- F voor Fraai, 95-97,5
- ZG voor Zeer Goed, 92-94,5
- G voor Goed, 89-91,5
- V voor Voldoende, 86-88,5
- O voor Onvoldoende, 85,5 of minder

Tevens kun je soms onderstaande predikaten op de keurbrief tegen komen:
- DIS voor diskwalificatie
- ABS voor dier wat absent is
- NE voor niet erkend

Komt u wel eens op een dierenshow? Kijk dan vooral eens op de keuringsrapporten die in bijna alle gevallen op/aan de kooien worden gehangen.

Wie keurt er?

De knaagdieren worden gekeurd door erkende keurmeesters. Een keurmeester heeft hiervoor een gedegen opleiding, afgesloten met een theorie- en praktijkexamen, gevolgd. Keurmeesters zijn er in verschillende “klassen”: er zijn keurmeesters die maar één diersoort mogen keuren (C-keurmeesters), Keurmeesters die meerdere soorten mogen keuren (B-keurmeesters) en keurmeesters die alle diersoorten mogen keuren (A-keurmeesters).

Tijdens een “show”, zoals de dag van de keuring vaak wordt genoemd, mag een keurmeester niet meer dan 80 dieren keuren. Vaak tref je bij keuringen dus meerdere keurmeesters aan en worden de dieren, per diersoort, verdeeld. Het is in zo’n geval gebruikelijk dat bijvoorbeeld de ene keurmeester alle Tamme Ratten keurt en de andere alle Syrische Hamsters. Een keuring duurt gewoonlijk een flink deel van de dag. ’s Morgens om 09.30 uur moeten alle dieren aanwezig zijn. Rond 10.00 uur start de keurmeester en die is gewoonlijk ergens tussen 15.00 - 15.30 uur klaar met keuren.

Na de keuring worden de keuringsrapporten bij de kooien gevoegd en krijgen de eigenaren en belangstellenden de gelegenheid om de dieren te bekijken en vragen te stellen aan de keurmeester.

Hoe gaat een keuring in zijn werk?

Inschrijven:
Om te beginnen moet lid zijn van de N.K.V. om in te kunnen schrijven voor een keuring. Als je géén speciale fokkerskaart hebt dan kun je alleen inschrijven voor de promotieshows, heb je wél zo’n fokkerskaart dan mag je ook meedoen aan alle officiële keuringen. Op de N.K.V. agenda kun je kijken wanneer en waar er een keuring gehouden wordt. Voor elke show is er een zgn. tentoonstellingssecretaris die de inschrijvingen regelt. Zijn adres staat bij de agenda genoemd. Je moet aan die TT-secretaris dus doorgeven dat je mee wilt doen. Hij moet hiervoor de volgende gegevens weten:
- Je naam en adres + e-mailadres en/of telefoonnummer.
- Je N.K.V. lidmaatschapsnummer.
- Je fokkerskaartnummer (als je inschrijft voor een officiële keuring).
- Welke dieren wil je laten keuren?
: diersoort (bv. Syrische hamster)
: leeftijd (jong of oud, in de K.L.N. Standaard staat voor elke diersoort de leeftijdsgrens)
: geslacht: (man/vrouw)
: kleur en/of aftekeningen: (bv. goud, witband)
: haarstructuur (bv. langhaar)

NB: Als je dier een kleur en/of haarstructuur heeft die niet in de K.L.N. Standaard beschreven staat, dan kun je hem inzenden als “niet-erkend”. Je moet dan wel zelf van tevoren een beschrijving opsturen naar de TT-secretaris zodat de keurmeester weet op welke punten hij moet keuren. Vaak is in het buitenland wel een beschrijving bekend, die kun je dan vertalen maar je mag ook zelf een beschrijving maken. Stuur je geen rasbeschrijving mee dan kan je dier alleen gekeurd worden op de posities 1,2,3 en 7. De inschrijvingen moeten uiterlijk 2 weken vóór de keuringsdatum binnen zijn bij de TT-secretaris.

Transport naar de keuring:
Meestal begint een keuring om 10.00 uur en moet je uiterlijk 09.30 uur aanwezig zijn. Maar dit kan per show verschillen.

Als je aankomt dan ga je naar de TT-secretaris om je in te schrijven en te betalen. Als je de kooinummers nog niet vooraf had gekregen, dan krijg je die bij het aanmelden en plak je ze bovenop het dekseltje van je transportbakje. Heb je meerder dieren ingeschreven zorg er dan wel voor dat het juiste nummer op het juiste bakje geplakt wordt! Vervolgens zet je het transportbakje op de juiste plaats op de tafels. Alle dieren staan op nummervolgorde. Probeer je bakje dus gelijk op de juiste plaats te zetten. Daarna hoef je voorlopig even niks meer te doen. En kun je rustig met andere fokkers gaan praten. De dieren mogen tijdens de keuring niet meer uit de bakjes gehaald worden.

De keuring zelf:
Om 10.00 uur begint de keurmeester met het keuren van de dieren. Een zgn. aandrager zorgt ervoor dat de bakjes van de tafel naar de keurmeester gebracht worden. Daar wordt het dier door de keurmeester bekeken en gekeurd. De opmerkingen die hij maakt worden door een zgn. schrijver genoteerd op een papiertje, dit heet een keuringsrapport. Onderaan het keuringsrapport komt het zgn. predikaat te staan, dat is het eindcijfer dat je knager heeft gehaald (bv. ZG = zeer goed). Als alle dieren gekeurd zijn dan worden de keuringsrapporten bovenop de transportbakjes gelegd, die kun je meenemen naar huis om later thuis alles nog eens op je gemak te kunnen bestuderen.

Prijsuitreiking:
Op het einde van de keuringsdag wordt de prijsuitreiking bekend gemaakt. Heeft je knager goed gescoord dan wordt je misschien wel uitgeroepen tot de beste van je diersoort, of misschien wel tot de beste van de hele show! Er zijn verschillende prijzen te winnen en soms wordt er zelfs wel eens een extra prijs beschikbaar gesteld door een sponsor.

Wat is er verder te doen tijdens een keuringsdag?
In de tijd dat je moet wachten kun je natuurlijk de rest van de hal gaan bezichtigen. Vaak hebben we keuringen die gehouden worden tijdens grotere shows waar ook kippen, duiven, konijnen, cavia’s e.d. te zien zijn. Je kunt natuurlijk ook bij de keurmeester gaan kijken en luisteren. Hier leer je ontzettend veel van. Misschien kunnen ze je hulp wel gebruiken als aandrager en/of schrijver. En het is natuurlijk ook heel leuk en leerzaam om tijdens zo’n dag eens te praten met andere N.K.V. leden. Informatie uitwisselen, vragen stellen, enz. Meestal zijn er fokkers aanwezig die hun dieren verkopen op een show. Je hoeft je dus beslist niet te vervelen.

Na afloop van de keuring:
Na de prijsuitreiking mag je je dieren weer mee naar huis nemen. Misschien heb je nog even tijd over om de organisatie te helpen met opruimen. Vele handen maken licht werk en zo kan iedereen op tijd naar huis.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust! Mail: info@kleineknaagdieren.nl

Geschreven door Marian Heesbeen, tekst aangepast door K. van Rossum d.d. 10-02-2015.