Registratieformulier

Vul het onderstaande formulier zo compleet mogelijk in.

Vul bij de naam je voorletters en familienaam in. Bij introductie kan je toelichten wat je fokt en welke kleurslagen. Het gevraagde wachtwoord kan je later gebruiken om op het beschermde deel van de website te komen.

Het adres van een eventuele website, Facebook of Twitter moet met 'http://' beginnen.

Indien je een fokkerskaart hebt, zouden wij graag jouw fokkerskaartnummer weten. Indien je geen fokkerskaart hebt en je wilt dat wij een fokkerskaart voor je regelen, dan kan je dit onderaan aangeven. De aanvraag van de fokkerskaart loopt niet via de Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging maar via de vereniging de Kleurmuis. Wanneer je hiervoor kiest, worden de gegevens eveneens aan de vereniging de Kleurmuis doorgegeven.

Na aanmelding ontvang je informatie met betrekking je lidmaatschap en hoeveel contributie verschuldigd bent. De eerste keer moet je zelf de contributie aan ons overmaken. Aanmeldingen vanuit Nederland zijn verplicht om ons toestemming te geven voor automatische incasso. De contributie van Nederlandse leden worden begin verenigingsjaar automatisch geïncaseerd. Bij buitenlandse leden kunnen wij geen automatische incasso uitvoeren. Buitenlandse leden moeten het verschuldigde contributie altijd zelf overmaken.

Bankgegevens: ING-Bank IBAN: NL10 INGB 0003645100 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Nederlandse Muizenfokkers Club te Meteren.

Na aanmelding ben je direct lid en kan je op de site inloggen. Mocht binnen twee weken nadat jij informatie over de verschuldigde contributie nog geen geld overgemaakt hebben, wordt jouw aanmelding verwijderd. Bij misbruik gaan wij over tot het blokkeren van jouw ip-adres.

Klik hier om de huisregels en voorwaarden te lezen.

Persoonlijke gegevens
Gebruikersnaam bij inloggen:
Emailadres:
Emailadres ter controle:
Wachtwoord:
Wachtwoord ter controle:
Familienaam inclusief voorletters:
Voornaam:
Geslacht:Man
Vrouw
Geboortedatum (dag-maand-jaar):
Taal:
Introductie:
Adres gegevens
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer:
Mobiel / tweede telefoonnummer:
Website:
Facebook:
Twitter:
Bankgegevens en toestemming incasso
Aanmeldingen vanuit Nederland zijn verplicht om ons toestemming te geven voor automatische incasso. Echter de eerste betaling moet jij zelf overmaken. Na aanmelding krijg je per email hier meer informatie over.

Van buitenlandse leden kunnen wij geen incasso's uitvoeren en moeten het verschuldigde contributie altijd zelf overmaken.

Bankgegevens: ING-Bank NL10 INGB 0003645100 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Nederlandse Muizenfokkers Club in Arikel, onder vermelding van uw naam en woonplaats.

Bankrekening (incl. IBAN code):
Toestemming automatische incasso:Nee
Ja
K.L.N. Fokkerskaart
Een fokkerskaart is een lidmaatschapsnummer van de vereniging Kleindier Liefhebbers Nederland, afgekort K.L.N. Deze fokkerskaart heb jij nodig om dieren in te schrijven op keuringen die onder de vereniging K.L.N. vallen. De vereniging K.L.N. is namelijk de overkoepelende organisatie en verzorgt de standaard en keurmeesters. Deze keurmeesters keuren op een keuring die onder de K.L.N. valt. Leden van N.K.V. zijn niet verplicht om een fokkerskaart te hebben.

Moeten wij voor jou een K.L.N. fokkerskaart aanvragen?:Nee
Ja
Fokkerskaartnummer indien in bezit:
Knaagdieren waarmee je fokt
Syrische hamsters:
Dwerghamsters:
Kleurmuizen:
Tamme ratten:
Gerbils:
Andere knaagdieren:
Instellingen
Mag jouw emailadres en overige gegevens aan andere fokkers en mensen die vragen hebben of (fok)dieren zoeken, gegeven worden?:Nee
Ja
Wil je de nieuwsbrief ontvangen?:Nee
Ja
Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer iets op de site wijzigd?:Nee
Ja
Voltooien
Heb je de huisregels en voorwaarden gelezen en ga je hiermee akkoord? Klik hier om de huisregels en voorwaarden te lezen.: