Verslag ledenvergadering en clubdag

De Algemene Ledenvergadering en aansluitend de ledendag gehouden op 29 april j.l. was heel erg gezellig. Het werd gehouden in het clubhuis “de Havik” in Sliedrecht waar mijn man en ik veel achter de bar staan als vrijwilliger vanuit de vogelvereniging.

Onze voorzitter Aly Bennink opende de vergadering om kwart over tien en na de beginpunten begon onze secretaris Katja het verslag van de secretaris voor te lezen. Daarna las onze penningmeester Nicolette haar verslag voor. Hierna hielden we even een kleine pauze zodat de kascontrole commissie de boekhouding kon na kijken. Deze werd akkoord bevonden waarna de vergadering verder ging.

Daarna volgden diverse andere punten waaronder de bestuursverkiezing. Twee bestuursleden Juliet van Ree en Roxanne Baas hebben het bestuur verlaten. Na stemming door de aanwezige leden werden de door het bestuur voorgedragen leden Rianne Hin en Priscilla Voskamp beide aangenomen. Beide dames van harte welkom in het bestuur. Om kwart voor een werd de vergadering afgesloten en was het tijd voor een lunchpauze. In de pauze was het even erg druk voor mezelf omdat ik de lekkere frietjes, kroketten, frikandellen en bami schijven bakte. Mijn man verzorgde het drinken.Na de pauze gingen we verder met de ledendag. We hadden alle tafels gezellig tegen elkaar aan gezet en zijn in een groep gaan zitten. Anneke Vermeulen en Aly Bennink bespraken de diverse wildkleuren in de diverse groepen. Dit was heel leuk en ik heb er veel van geleerd. Toen de dag afgesloten werd, werd ik nog verrast met een heel leuk plantje. Dit was echt leuk en hartelijk dank hiervoor!

Angela Schild - Van der Aa

Foto's gemaakt door Romy van de Bildt-Signer