Overige knaagdieren, overzicht

Er zijn vele soorten knaagdieren, van klein Dwergmuis tot de grote Capibara, van de Boeroendoek tot de Alpenmarmot. En ruim de helft van alle levende zoogdieren op deze wereld zijn knaagdieren! Ze hebben allemaal één ding met elkaar gemeen: hun vlijmscherpe beitelvormige snijtanden.

De vereniging N.K.V. behartigt de belangen van de kleine knaagdieren. Twee knaagdieren die de N.K.V. niet behartigt zijn de cavia en de chinchilla. Er zijn andere verenigingen die specifiek één van deze diergroepen vertegenwoordigen en hiervoor keuringen organiseren. Voor cavia's is de speciaalclub Nederlandse Caviafokkers Club (N.C.C.) opgericht die evenals de N.K.V. onder de K.LN. valt. Voor de chinchilla's is de vereniging de Nederlandse Chichilla Vereniging (Ncvl).

Daarnaast heb je nog vele andere soorten knaagdieren die gehouden en waarmee gefokt worden. Deze knaagdieren worden ook wel exotische knaagdieren genoemd.

De Nederlandse Caviafokkers Club (N.C.C.)

De Nederlandse Caviafokkers Club is een club van liefhebbers die zich inzet voor de cavia in Nederland in de breedste zin van het woord.

Het bestuur van de N.C.C. tracht jaarlijks om voor de leden een zo gevarieerd mogelijk programma op te stellen om de kennis van het houden, fokken en verzorgen van cavia’s te bevorderen.

Door het houden van verschillende activiteiten hopen we de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen. De doelstelling is om de gezondheid en welzijn te bevorderen zodat we gezonde en goede cavia’s kunnen houden, fokken en showen.

Link: http://www.caviaclub.nl

Nederlandse Chinchilla Vereniging (Ncvl)

De Nederlandse Chinchilla Verenging organiseert keuringen voor chinchilla's en behartigt de belangen van chinchilla liefhebbers.

Link: http://www.ter.nl/ncvl

Informatie gedeelte en artikelen

Binnen de vereniging zijn veel leden die ook cavia's, chinchilla's en exotische knaagdieren houden en fokken. Daarom besteden wij ook aandacht aan deze diergroepen en hebben wij informatiepagina's voor opgesteld. Door zowel leden als niet-leden zijn diverse artikelen geschreven en hier geplaatst. De geschreven en geplaatste artikelen zijn op persoonlijke titels geschreven en de vereniging is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud van de artikelen. De artikelen hebben wij verdeeld in drie groepen: cavia's, chinchilla's en exotische knaagdieren.

Klik hier voor een overzicht met artikelen over de cavia, hier voor een overzicht met artikelen over chinchilla's en hier voor een overzicht met artikelen over de overige (exotische) knaagdieren.