Lidmaatschap

Waarom lid worden van de N.K.V.?

Lid worden van de N.K.V. is zinvol om mee te kunnen doen aan de diverse keuringen georganiseerd door ons, om fokervaringen uit te wisselen, andere fokkers te ontmoeten en mee te tellen in het echte knaagdieren-wereldje. Je ontvangt jaarlijks een jaarboek met verhalen, tips, info, handigheidjes, etc. Als lid kun je zelf verhalen insturen, kleine advertenties zetten, meepraten en meebeslissen. Tevens ontvang je ongeveer 3-4 keer per jaar een nieuwsbrief via de mail. En hebben we 1-2 clubdagen.

Contributie

Seniorlidmaatschap: € 12,50
Jeugdlidmaatschap (tot 17 jaar): € 7,50
Combinatie lidmaatschap Nederland * : € 15,00
Buitenlandse leden: € 15,00 (i.v.m. hogere verzendkosten clubblad)
Eénmalig entreegeld € 2,50 (voor Statuten/Huishoudelijk Reglement)

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Nieuwe leden die aanmelden ná 1 juli van het lopende jaar betalen slechts de helft van de contributie.

* Combinatielidmaatschap is alleen mogelijk als je ook als combinatie bij de KLN geregistreerd staat en wonende in Nederland bent. Je moet bij aanmelding dus een combinatie nummer van de KLN laten zien (of ons de opdracht geven een combinatie nummer bij KLN aan te vragen). Bij vergaderingen tel je als 1 stem, tevens krijg je maar één jaarboek.

Wanneer wijzigt het jeugdlidmaatschap in een seniorlidmaatschap

Het jeugdlidmaatschap wijzigt in een seniorlidmaatschap op 1 januari van het jaar dat je 18 jaar wordt.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via het digitale inschrijfformulier op deze website of via de secretaris: secretaris@kleineknaagdieren.nl of per post. Onze voorkeur gaat uit dat je onze digitale inschrijfformulier gebruikt zodat je automatisch in onze database komt te staan.

Betaling en automatische incasso

Het N.K.V. lidmaatschap is pas van kracht wanneer de verschuldigde contributie + het éénmalige entreegeld ontvangen is. Vanaf 2010 kunnen nieuwe Nederlandse leden alleen lid worden indien zij een machtiging geven voor het automatisch incasseren van de contributiegelden. Wanneer je het N.K.V. digitale aanmeldformulier gebruikt, wordt hier jouw toestemming gevraagd of wij gerechtigd zijn om de contributie via een automatische incasso te innen.

Buitenlandse leden moeten het verschuldigd bedrag jaarlijks zelf overmaken.

Meld jij je aan via de secretaris, dan hebben wij een getekende versie van de machting nodig. Je kunt onze incasso machtiging downloaden, tekenen en opsturen. Download hier het machtigingsformulier.

Bankgegevens

Oude leden die geen incasso machting hebben afgegeven en buitenlandse leden moeten zelf jaarlijks de contributie overmaken naar:

Ter gunste van:Nederlandse Muizenfokkers Club te Meteren
IBAN:NL10 INGB 0003645100
BIC:INGBNL2A

Fokkerskaart (ook wel fokkersnummer genoemd)

Een K.L.N. fokkerskaart is nodig voor deelname aan keuringen die onder auspiciën van de K.L.N. vallen. De fokkerskaart is geldig van 1 januari t/m 31 december en kan door leden van de N.K.V. worden aangevraagd via onze secretaris (secretaris@kleineknaagdieren.nl of via de secretaris van een plaatselijke kleindierensportvereniging (waar je dan ook lid van moet zijn).

Een K.L.N. fokkerskaart is niet verplicht om lid van de Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging te worden en zonder fokkerskaart mag je aan de open shows en aan clubdagen meedoen. Bij onze agenda met betrekking tot de evenementen staat per keuring vermeldt of er wel of geen fokkerskaart verplicht is.

Let op: Betaling van de fokkerskaart gaat NIET via de N.K.V. maar wordt geregeld via KleindierPublicaties.

Tarieven 2018 voor het KLN fokkersnummer:

Lidmaatschap KLN senior inclusief Kleindier Magazine: € 51,50 (max. 1 per gezin en voor buitenland € 10,00 extra).

Lidmaatschap KLN jeugd zonder Kleindier Magazine (6 t/m 16 jaar): € 9,00.

Combinatienummer KLN (tegelijk met 2 of meer senior- en/of juniorlidmaatschappen) € 3,00 extra.

KLN leden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar kunnen een gratis abonnement op Kleindier Magazine krijgen als op hun adres geen seniorleden aanwezig zijn, hun e-mailadres bekend is en er via automatische incasso wordt betaald.

Deze tarieven gelden alleen bij automatische incasso. Wanneer per acceptgirokaart voldaan wordt, komt er € 2,50 extra bij aan administratiekosten.