N.K.V. Algemene Ledenvergadering en Clubdag

Op zondag 7 september 2014 was het dan eindelijk zover, de uitgestelde ledenvergadering en clubdag. Dit keer weer bij de fokkerij Rebas te Gassel. 's Ochtends om negen uur waren de eersten al druk bezig met de voorbereiding.

Om tien uur begon de ledenvergadering. René Bastiaans vertelde op de ledenvergadering dat hij te weinig tijd heeft om de uitgesproken ambities waar te maken en om de club goed aan te sturen. Daarom heeft hij besloten om de voorzittershamer door te geven. Het bestuur had aan Rolf Captijn gevraagd of hij beschikbaar voor het voorzitterschap was, echter op het laatste moment heeft Rolf afgezegd. Gelukkig had een tweede kandidaat aangemeld: Roxanne Baas. En bij de verkiezing was bijna iedereen voor. Tijdens de vergadering is uitleg gegeven waarom de vergadering uitgesteld is en dat de N.K.V. een nieuwe penningmeester heeft, namelijk Nicolette van de Waal - Koene.

Ook is het nieuwe besluit houders van dieren toegelicht: wat precies onder bedrijfsmatige activiteiten verstaan moet worden, hoe de fokkersregels luiden en dat deze ook voor hobbyfokkers gelden. Hoe deze te interpreteren en wat te doen wanneer je onverwachts bezoek krijgt. Ook is er gesproken over de positieflijst en dat het van belang is om alle gehouden en gefokte diersoorten te melden. Dit moet gebeuren voor 1 januari 2015, zodat ze onderzocht gaan worden. De dieren die op één van de lijsten staan, mogen na 1 januari 2015 gehouden en gefokt worden tenzij tegenbewijs geleverd is.

Anneke Vermeulen kreeg tijdens de ledenvergadering een spelt en een oorkonde omdat zij 40 jaar lid is van de vereniging. Een bijzonder moment om daar bij stil te staan!

Na de vergadering werd direct de BBQ aangestoken en na een lange pauze zijn de diverse nieuwe (voorlopige) erkenningen besproken zoals de driekleur kleurmuis, de chocolade syr en de Grijswildkleur campbelli. De middag was zo voorbij. Dat kwam ook omdat we prachtig weer bij hadden!

Al om al een prachtige dag. René bedankt voor je tijd en inspanning tijdens je periode van voorzitter en het beschikbaar stellen van de ruimte. Nicolette en Roxanne heel veel succes gewenst!

Martin Braak

Klik hier om meer foto's te zien van de ledenvergadering en clubdag.