Ratten met verzilvering

Regelmatig tref ik op mijn keurplankje ratten aan, welke zijn ingezonden in de categorie verzilvering. Het blijkt dat er bij de inzenders veel onduidelijkheid bestaat omtrent de juiste verzilvering.

Wat verstaan we onder verzilvering?

Verzilvering ontstaat onder invloed van het recessief verervend gen S1. Dit is een oude mutatie die erg variabel in zijn verschijning. Onder invloed van dit gen onstaan in de homosygote vorm een mengeling van haren die geheel gekleurd of geheel wit zijn ofwel een witte haartop hebben. Een dominante vorm van verzilvering is roan (Rn). In de heterozygote vorm komen witte of gedeeltelijk witte haren in de pels voor. De homozygote vorm heeft een veel grotere hoeveelheid totaal witte haren, en is daardoor veel lichter (licht zilver). Er bestaan dus verschillende vormen van verzilvering met verschillende nuances. Bij een zilverkonijn wordt dit aan gegeven in donkerzilver (P1) waarbij ongeveer een gering aantal haartoppen is verzilverd, bij midden (P2) is ongeveer de helft van de haartoppen verzilverd, en tenslotte bij de lichtverzilverde zijn bijna alle haartoppen verzilverd (P3).

Gelijkmatigheid is zeer belangrijk bij alle drie de varianten, op het hele lichaam. Ook een zeer belangrijke rol is de beharingstructuur die moet dicht ingepland zijn met veel glans. Om een mooi contrast te verkrijgen is het belangrijk dat de dekkleur van de niet verzilverde haren diep en krachtig van kleur moet zijn. De verzilverde haartoppen moeten daartegen scherp afsteken.

Geschiedenis van de verzilverde rat

Verzilverde ratten kwamen een twintig jaar terug al regelmatig voor in Engeland en Amerika. Begin in de jaren 90 heeft mevrouw Bril ze meegenomen uit Engeland, en niet kort daarna aangeboden ter erkenning in Nederland. Het waren schitterende mooie dieren in de kleurslagen zwart, geel en agente. De toenmalige standaardcommissie erkende deze dieren in de midden nuance, met alleen de haartoppen verzilverd. Deze dieren vonden gretig aftrek bij andere fokkers. Helaas stopten vele van deze fokkers met de liefhebberij en verzilverde rat kwam nog maar sporadisch voor. Alleen de gele kleurslag kwam je nog wel eens tegen.

Langzamerhand vond een mengeling plaats met andere kleuren.

Huidige stand van zaken

Doordat de oorspronkelijke zilverrat bijna niet meer voorkwam is er tot heden erg tolerant opgetreden bij de beoordeling van de ratten die als verzilvering werden aangeboden. Heden ten dagen tref ik alleen nog maar ratten aan vooral in de gele kleurslag, welke regelmatig doorlopende witte haren hebben, zowel op de kop als aan de buik. We hebben dan te maken met een ander verzilverd dier dan welke in onze standaard staat omschreven.

Vaak blinken deze dieren uit in type en bouw met prachtige koppen en werkelijk fraaie staarten. De dekkleur is soms wat hard maar dat geeft een mooi contrast met verzilvering.

Probleemstelling

Volgens de letter van de wet moeten alle dieren welke nu in Nederland aangeboden worden als zijnde verzilvering een onvoldoende krijgen. Dat is zeer gemakkelijk, daarmee is het probleem opgelost! Maar jammer dan voor de steeds groeiende groep fokkers. Dit kan niet de bedoeling zijn. We moeten zeer zuinig omspringen met onze liefhebbers. Zoals ik probeer uiteen te zetten bestaat er wel degelijk een andere variant in de verzilvering. Het is een zaak voor de standaardcommissie om dit probleem eens zeer zorgvuldig te bestuderen! En mogelijk op zeer korte termijn een uitsprak hierover te doen. Mogelijk dat de omschrijving van de verzilverde rat in de standaard moet worden herzien? Ik wil benadrukken dat de moeilijkheidsfactor zoals de juiste regelmatigheid rondom het gehele lichaam met een krachtige juiste kleur niet verwaarloosd moet worden. Hopelijk zal er nu meer duidlijkheid omtrent de verzilverde ratten komen. Ik ben er van overtuigd dat er daardoor meer liefhebbers zullen komen van die mooie verschijning op de kleurplankjes.

Geschreven door Fons Verrijdt

Uit Fokkersbelangen jaargang 54 nummer 7
Fokkersbelangen heeft samen met het blad Avicultura sinds dit jaar een nieuw tijdschrift namelijk Kleindier Magazine