Ratten fokken: welke leeftijd is verantwoord voor een eerste nestje

Enkele weken geleden werd ik gevraagd door een kennis om eens op het forum van Ratteries.nl te kijken. Er was daar een onderwerp wat mij wel zou interesseren. Ik ben gaan lezen bij het onderwerp “ik zoek een rat” wat was ondergebracht in een daarvoor bestemde discussiehoek. De strekking van het onderwerp was met welke leeftijd een rat voor de dekking ingezet mocht worden. Ik vond dit bijzonder boeiend omdat ik daar toch wel enige ervaring mee heb. Er werd geopperd dat een dekking bij een dame niet zo belangrijk was maar in ieder geval later dan 6 maanden. Terwijl een man toch liefst uitgegroeid moest zijn of minstens 1 jaar hebben bereikt! In dat jaar kon de mannelijke rat zich bewijzen of hij aan het criterium van het fokbeleid voldeed. Hij mocht niet te dominant zijn en ook kon er in die periode gekeken worden of er geen erfelijke ziektes ontplooiden. In het geval dat hij aan beide eisen voldeed werd hij goedgekeurd voor inzet van een nestje! Op zich is dit een nobel streven. Je probeert de rat zo gezond mogelijk aan zijn nageslacht te laten werken.

In mijn artikel van januari in dit magazine Knaagdieren.info waarin ik uitleg gaf waarom ratten tegenwoordig niet meer zo oud worden als vroeger, denk ik dat we de discussie op het forum eens moeten meenemen hierin.

Ik ga voor vragen over gezondheid bij knaagdieren altijd terug naar de basis in de natuur. De in het wild levende ratten zijn na ongeveer 6 tot 8 weken geslachtsrijp. Het is vaak zo dat in die periode het jonge wijfje voor de eerste keer gedekt wordt en vaak nog door de vader, die de duidelijke alfa is in haar omgeving. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder reden, de rat heeft in de natuur erg veel vijanden en in een ongunstige periode kunnen er wel eens veel sneuvelen. Het is dus letterlijk van levensbelang dat er voldoende dieren worden geboren. Vandaar dat de jonge dames snel worden ingezet om de populatie in stand te houden. Dit geldt ook voor de jonge mannen! Indien deze geslachtsrijp zijn zullen de snelste, de slimste en de sterkste mannen hun eerste dekking vroeg plaats laten vinden. De natuur zorgt dan voor een gezonde selectie. Het genetische  pakket dat wordt doorgegeven is afgestemd op overleving. Als ik dan hoor aan welke voorwaarden de in gevangenschap levende ratten zich moeten houden dan is dat juist het tegenovergestelde, i.p.v. een vroege dekking wordt er een uiterst late dekking gedaan. Als we er dan vanuit gaan dat de rat in de vrije natuur uiterlijk 1 tot 1 ½ jaar oud wordt en daarna niet meer voor nageslacht hoeft te zorgen, zou het wel eens kunnen zijn dat de kwaliteit van het sperma niet meer zo geweldig. Hij is immers vroeg rijp om snel voor nageslacht te zorgen.

Met het te laat inzetten van zowel het vrouwtje als het mannetje kunnen we wel eens het ongeluk over ons afroepen!

Met dank aan Ratteries.nl en alle mensen die daar aan mee deden.


René met één van zijn fokratten

René Bastiaans