De dumbo rat

Een dumbo rat is eenvoudig een tamme rat (Rattus norvegicus) met een mutatie ter hoogte van de oren: deze zijn groter en ronder, en zijn lager op het hoofd geplaatst. Volgens de foklijn zijn de meeste van deze ratten gekozen voor hun zeer zacht temperament. Ze hebben totaal geen last van hun dumbo-zijn. In tegendeel, deze karakteristieken geven hen de zachtere aanblik van een dikke baby met flaporen… de meeste mensen kunnen hen niet weerstaan.De dumbo variant schijnt hoofdzakelijk afkomstig te zijn uit het noordwesten van de USA.

Sommige personen vinden dat de dumbo's abnormaal en/of misvormd zijn en dat men ze nooit zou mogen laten voortplanten. Het is inderdaad geen normale verschijning, maar het is geen echte misvorming. De dumbo rat lijdt onder geen enkel beding van haar oorstand en niets houdt ons tegen om ze te laten voortplanten

Het fokken van dumbo ratten

Het gen dat verantwoordelijk is voor de dumbo mutatie (du) is recessief. Dit wil zeggen dat de beide ouders deze mutatie moeten dragen om dumbo's voort te kunnen brengen.

Deze mutatie verandert licht de vorm van de kop, deze is breder en meer afgeplat met een gewijzigde positie van de oren. De oren van een dumbo rat zijn groter, breder en lager op de kop geplaatst. Ze staan meer achter de kaken dan boven op de kop zoals bij de standaard rat. De mutatie heeft geen enkele impact op de kleur, de beharing of de grootte van het lichaam. Zoals reeds eerder vermeld is de factor recessief en kan gecombineerd worden met gelijk welke kleurvariant. De dumbo factor kan met succes gecombineerd worden met de naakt factor.

Het succes van de dumbo rat is even groot gebleken als dit van de standaard rat.

De fok van dumbo's is gemakkelijk en de resultaten zijn voorspelbaar indien men de afstamming van de beide ouders kent. Het "Du" gen, geschreven met hoofdletter wijst erop dat een van de ouders geen dumbo is. Aangezien elke rat twee ouders heeft, vertegenwoordigt elke "Du" in het schema een van de ouders. Een hoofdletter in de formule wijst erop dat het desbetreffende gen dominant is. Wanneer in de formule een "Du" en een "du" voorkomt zal het dier fenotypisch er als een standaard rat uitzien.

Een dumbo fenotype zal echter enkel tevoorschijn komen wanneer het recessieve gen "du" dubbel voorkomt (de beide ouders zijn dumbo dragend).

1. Een standaard rat (DuDu) en een dumbo (dudu).   100% is dumbodrager.

2. Twee dumbo dragers samen geven 25% DuDu, 50% Dudu en 25% dudu.  Op 4 jongen is er theoretisch één dumbo.  Dit is waarschijnlijk niet de beste kruising, omdat men de dumbodragers niet van de standaard ratten kan onderscheiden.

3. Een standaard rat gekruist met een dumbodrager geeft 50% standaard en 50% dumbodrager.  De beste manier om te weten of een rat met standaard oren een dumbodrager is, is deze te kruisen met een gekende dumbodrager of een dumbo.  Een standaard rat zonder dumbo afstamming zal zonder spontane mutatie nooit dumbodragers produceren.  De Dudu afstammelingen hebben geen dumbo tekenen.  (zie ook 1.)

4. Een dumbodrager gekruist met een dumbo geeft 50% dumbodrager en 50% dumbo.

Men heeft redenen om te geloven dat de dumbo factor partieel recessief is want er zijn vormen met een normaal en een dumbo oor. Het kan hier echter ook gaan om een misvormde dumbo.

Beschrijving van de dumbo rat

Het lichaam van de dumbo rat is iets massiever dan het standaard type, zonder te vet te worden.

De kop is iets massiever, breder en meer afgeplat dan het standaard type. De inplanting van de oren bevindt zich op de zijde van de kop, ter hoogte van de kaken en onder de ooglijn. De oren hebben de vorm van een rozenblaadje of de vorm van een C, zijn naar voren gedraaid en zijn groter dan bij het standaard type. De oren moeten vrij zijn van kartelingen, lijnen of vouwen en moeten goed afgerond zijn. Er is veel variatie in de grootte en de vorm van de oren. De ogen zijn licht amandelvormig.

Wanneer de keurmeester bij het onderzoek van de rat oordeelt dat de kopvorm of de oorvorm te extreem of abnormaal gebouwd is in gelijk welk opzicht, of indien hij van oordeel is dat dit een negatieve impact op de gezondheid van het dier zou kunnen hebben, moet dit dier gediskwalificeerd worden.

Alle erkende kleurvariëteiten evenals alle haarstructuren worden toegestaan.

Dumbo ratten zijn niet dommer en over het algemeen kalmer dan de standaard ratten, hoewel sommige even actief zijn dan "normale" ratten. Zoals bij gelijk welke variëteit zijn het de uitzonderingen die de regel bevestigen.

De overgrote meerderheid van de dumbo's is vriendelijker, heeft een zacht karakter en is knuffelbaarder dan de meeste standaardratten. Daardoor is er een grote vraag naar dumbo's als gezelschapsdier.Artikel afkomstig van de vereniging Rodent
Foto's: Mooie naaktrat dumbo van Charity, blauwe dumbo's Océane en Marine, foto van Marie-Joëlle