De wet voor hobbyfokkers van knaagdieren

Alhoewel het fokken van knaagdieren voor de meesten van ons een hobbymatig karakter heeft, is het belangrijk om te weten dat het wel degelijk onderworpen is aan de nodige wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van verkoop, huisvesting en gezondheid van de dieren.

Dit artikel zal ingaan op de meest voorkomende praktijkzaken waar een hobbyfokker mee te maken kan krijgen. Voor de volledige wetteksten wil ik graag verwijzen naar de website http://www.wetten.nl. Hier kunt u door middel van de zoekopdracht “dieren” de wetten makkelijk terug vinden.


Dierenwelzijn


De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren geldt voor iedereen die dieren houdt. Hetzij beroepsmatig, hetzij hobbymatig. De wet stelt dat een dier vrij moet zijn:
- Van dorst, honger en onjuiste voeding
- Van fysiek en fysiologisch ongerief
- Van pijn, verwondingen en ziektes
- Van angst en chronische stress
- Om het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen

Om hieraan te voldoen dient u op het volgende te letten:
- Heeft uw dier voldoende voedsel?
- Is het voedsel van de juiste samenstelling?
- Heeft uw dier voldoende water?
- Is het verblijf van uw dier comfortabel?
- Is uw dier gezond?
- Kan uw dier zich gedragen zoals gebruikelijk is voor zijn soort?

Ziekte en Euthanasie

Bij wet is het verplicht noodlijdende dieren, zowel van uzelf als een dier wat u toevalligerwijs aantreft, te helpen. Het is de houder van een dier verboden een dier de nodige zorg te onthouden. In essentie betekent dit dat u een dier bij ziekte of verwondingen de noodzakelijke hulp om te herstellen geeft. Dit kan door bijvoorbeeld het toedienen van medicatie of het inschakelen van de dierenarts.

Indien een dier ernstig ziek of gewond is, geen kans meer heeft op herstel en daarbij ondraaglijk lijdt, is het toegestaan een dier te euthanaseren. De wet schrijft hierover dat bij het doden van een dier elke vorm van pijn of extra lijden dient te worden vermeden. Desalniettemin mag hiervan worden afgeweken in extreme gevallen. De euthanasie mag door de fokker of houder van een dier zelf uitgevoerd worden mits hij of zij de kennis heeft om dit snel en zonder verergering van lijden te doen. De middelen om dit te doen zijn voor knaagdieren niet nader omschreven.

Verkoop van dieren

De verkoop van huisdieren is gebonden aan de koop- en garantiewet. Dit is een wet die sinds 1993 bestaat en is ontworpen om consumenten te beschermen tegen verborgen gebreken. In het geval van huisdieren vallen onder verborgen gebreken onder andere erfelijke afwijkingen of ernstige gedragsproblemen. Deze wet stelt dat consumenten hun product (in dit geval een dier) gratis mogen retourneren bij het constateren van verborgen gebreken binnen een half jaar na aankoop. Voorts stelt deze wet dat indien het hier niet gaat om verborgen gebreken het aan de verkoper is om dit aan te tonen.

Daarnaast is de verkoop van huisdieren ook gebonden aan commerciële garanties. Ook als men geen bedrijf heeft vallen hieronder alle overige garanties die u geeft aan de nieuwe eigenaar van het dier. Het kan hierbij ook gaan om indirecte garanties. Om een voorbeeld te geven, als u op uw website schrijft dat alle dieren handtam weggaan dan bent u ook verplicht om de dieren handtam te leveren. Let dus goed op welke uitspraken u doet over uw dieren.

Ongeldige afspraken


Steeds vaker zien we in de wereld van de knaagdierfokkers contracten opduiken. Deze contracten noemen een veelvoud aan punten waaronder fokverboden en huisvestingsmethoden. Het is belangrijk te weten dat wanneer men een dier verkoopt het eigendom wordt van de koper en men zijn zeggenschap over dit dier verliest. Het is derhalve dus niet van juridisch nut een dergelijk contract te laten ondertekenen door de nieuwe eigenaar.

Verder is belangrijk dat alle garanties die u geeft in het contract, zoals het terugnemen van dieren bij problemen, wel wettelijk bindend zijn.

Juliet van Ree