“Zwarte rat maakt comeback”

De zwarte rat zal binnen één à twee jaar een normale verschijning zijn in Rotterdam. Dat verwacht plaagdierenspecialist Peter Traas uit Zuid-Beveland. Het geduchte knaagdier is vanuit Zeeland en Brabant bezig aan een opmars in noordelijke richting.

Nu heeft Rotterdam nog maar een geringe populatie zwarte ratten. Die houdt zich op in het havengebied, met name in graanopslagplaatsen.

Het havenbedrijf kent geen klachten over zwarte ratten. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam denkt dat het met de huidige populatie wel meevalt. “De laatste keer dat ik zwarte ratten heb gezien, was in Botlek in 1991 waar we ze vingen voor onze collectie,” zegt conservator Kees Moeliker. Volgens ongediertebestrijder Traas vormt de zwarte rat een toenemende bedreiging. Het dier is schadelijk voor fruittelers en veehouders en kan ziektes overbrengen.

Het Kenniscentrum Dierenplagen (KAD) uit Wageningen verricht onderzoek naar de verspreiding van dit knaagdier. “Dat doen wij omdat er steeds meer meldingen van varkensboeren binnen komen,” zegt Nico Vonk van het KAD.


Een zwarte rat, foto gemaakt in dierentuin Emmen. Foto van Martin Braak.

Het dier komt veelvuldig voor op varkens- en kippenboerderijen in het zuiden van het land. “Uitgebreider onderzoek moet uitwijzen waarom de zwarte rat de rivieren over gaat. De populatie kan groeien, omdat de ratten resistent worden tegen bestrijdingsmiddelen, of omdat dergelijke middelen verkeerd worden gebruikt.”

Dat de Rotterdamse haven in beeld is als nieuwe vestigingsplek voor de zwarte rat is niet zo vreemd. “Daar komt het dier van oudsher voor. Havenplaatsen zijn gevoelig vanwege de vele schepen die er aanmeren.” De zwarte rat heeft niet voor niets de bijnaam scheepsrat.

Volgens Vonk is bestrijding van de zwarte rat, die zowel in bedrijven als woningen kan leven, niet eenvoudig. “Het vergt veel inspanning en inzicht.”

Uit AD
Maandag 14 augustus 2006