Dwerghamsters toch op positieflijst!

Al ruim 20 jaar is de tweede Kamer van mening dat er een positieflijst moet komen van dieren die als gezelschapsdier gehouden mogen worden. In opdracht van het ministerie van EL&I hebben enkele onderzoekers van de Wageningen Universiteit een methode daartoe ontwikkeld. De projectgroep “positieflijst” van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, waarin de gehele hobby en handel zijn vertegenwoordigd, vond grote tekortkomingen en wetenschappelijke incorrectheden in de methode van de Wageningen Universiteit en bestrijd deze dan ook op alle mogelijke fronten. Het resultaat van hun werk is ondanks de tekortkomingen aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken.

Staatssecretaris Dijksma stuurde op 19 juni haar positieflijst naar de Tweede kamer. Aanvankelijk werden slechts zes soorten zijn geschikt bevonden om gehouden te mogen worden. Daar zijn op aandrang van Dibevo nu alle dwerghamsters bijgekomen. Verder zijn hond, kat en de als productiedier aangewezen zoogdieren straks nog toegestaan. Ongeveer dertig soorten mogen straks onder voorwaarden ook nog gehouden worden, maar de voorwaarden zijn nog niet bekend. Zij staan op de paarse lijst. Alle andere zoogdieren mogen straks niet meer gehouden worden, waaronder de zeer veel en probleemloos gehouden degoes en nog heel veel andere soorten.

Waarom mogen deze dieren niet meer gehouden worden? Is niet bekend. De argumentatie en zelfs een literatuur waarop de Wageningen Universiteit tot haar conclusies kwam is niet beschikbaar.

Van de een website van de projectgroep Positieflijst van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit waarin het PVH en Dibevo samenwerken.

Link: http://www.positieflijst.org