Lemmingen hebben invloed op klimaat

Lemmingen hebben mogelijk een grote rol in de klimaatverandering. Door hun invloed op de vegetatie in de steeds groener wordende poolregio zouden ze wel eens een doorslaggevend effect kunnen hebben.

Het is echter nog niet duidelijk of het groener worden van de poolregio, als gevolg van de al aanwezige verwarming, uiteindelijk een tegenwerkend of juist een versterkend effect zal hebben.

Alaska

Dit zeggen ecologen in Environmental Research Letters op 17 november. De Amerikaanse en Australische ecologen onderzochten proefvelden in Alaska om de invloed van de kleine knaagdieren te onderzoeken.

Het bleek dat wanneer de knaagdieren aanwezig waren, er ook een grote toename was in grasachtige planten – tevens het voedsel van de dieren. Bij afwezigheid groeiden er vooral korstmossen, die met hun geringe fotosynthese niet erg bijdragen aan ‘vergroening’.

Uitwerpselen

Het verschil zou kunnen komen door de uitwerpselen en urine van de diertjes, die het gebied aantrekkelijker maken voor planten omdat ze als mest werken.

Omdat het poolgebied zo groot is – het strekt zich uit over Canada, Rusland en Noord-Europa – en het verschil tussen de aan- en afwezigheid van lemmingen ook, denken de onderzoekers dat we de rol van deze knaagdieren niet moeten onderschatten.

CO2

“Een groener landschap kan van de regio een CO2 opslag maken door het gas vast te leggen in vegetatie, maar tegelijk komt er bij het warmer worden van de bodem ook meer CO2 uit opgeslagen micro-organismen. We weten gewoon nog niet welk effect sterker zal zijn”, zegt David Johnson, de eerste auteur van het artikel.

“Maar we kunnen wel zeggen dat de rol die we lemmingen en andere planteneters van origine toedichten groter is dan we dachten.”

(c) Nu.nl