Zwarte rat rukt op in Brabant en Limburg

De zwarte rat rukt op in Nederland. Vooral Noord-Brabant en Limburg hebben last van het ongedierte. Dat meldt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

"Grofweg kun je zeggen dat de rat in Brabant vooral ten oosten van Breda wordt aangetroffen", zegt Nico Vonk van het Kenniscentrum Dierplagen in Wageningen.

In Limburg begint de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) een proef in de gemeente Nederweert om de zwarte rat systematisch te bestrijden. Anders dan de 'rioolrat', leeft deze rattensoort binnenshuis, in woningen en bedrijfsgebouwen. "In Nederweert hebben 230 woningen en dertig boerenbedrijven te maken met het ongedierte. Per woning gaat het dan om twintig tot dertig ratten. In een bedrijf kunnen dat er al gauw honderden zijn", zegt Harry Kager van de LLTB.

De zwarte rat is drager van ziekten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren. "Boeren zijn bang dat hun vee besmet wordt met ziekten als de varkens- pest en mond- en klauwzeer", zegt Kager. De zwarte rat is moeilijk te bestrijden, omdat hij slimmer en schuwer is dan andere rattensoorten. "Bestrijdingsmethoden die normaal gesproken effectief zijn, werken bij deze rat niet", zegt Kager. "Ze eten bijvoorbeeld geen giftig lokaas. Ze zijn bijzonder argwanend."

BN Stem, door Inger Waling