Master Class voor keurmeester J. Qualm

Zaterdag 24 juni 2007 werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de N.K.B. gehouden in De Bilt. Naast gebruikelijke agendapunten zoals het goedkeuren van de vorige notulen en het bespreken van de jaarverslagen en begrotingen, stonden er ook een aantal nominaties op het programma.


Huldiging van Jo Qualm, foto van Anneke Vermeulen

De N.K.B. zet elk jaar een paar personen, die reeds veel voor de N.K.B. hebben betekent, in het zonnetje. Zo kennen ze bijvoorbeeld de Willem Blijleven plaquette en de Weijmans penning. Ook bestaat er een N.K.B. fokkersprijs voor een lid die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de kleindieren fokkerij. Anneke Vermeulen ontving in 2005 deze onderscheiding. Daarnaast komt soms iemand in aanmerking voor een erelidmaatschap. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Pieter Boskma en Jan Kamps.

Naast al deze onderscheidingen bestaat er sinds kort ook een Master Class onderscheiding. De N.M.C. had, samen met de N.C.C. ( Nederlandse Cavia Club) de heer Jo Qualm voorgedragen voor deze nominatie. Dit voorstel werd van harte onderstreept door de N.K.B. Het was dan ook een complete, maar zeer aangename verrassing voor de heer Qualm toen hij zijn naam hoorde noemen bij het bekend maken van deze allerhoogste onderscheiding binnen de N.K.B. en hij de Master Class onderscheiding in ontvangst mocht nemen. De heer Rinus Verhelst werd eenzelfde onderscheiding overhandigd.

Jo Qualm is een zeer bijzondere man. Een prominent en vooral een markant persoon die bij de N.M.C. leden vooral bekend is als “de keurmeester met die grote snor”.

Uit handen van N.K.B. voorzitter Puttenstein mocht de heer Qualm een schitterend kunstwerk in ontvangst nemen. Een paradijsvogel met een kroon op zijn hoofd die het fantastische werk van Jo Qualm symboliseert. Deze prijs is namelijk bedoelt als de kroon op al zijn werk voor de kleindierensport. Tevens kreeg hij een ingelijste oorkonde waarop al zijn verdiensten stonden beschreven. En dat zijn er nogal wat!!! Hij heeft zich met hart en ziel ingezet ( en doet dat overigens nog steeds) in de volgende functies:
- Standaard- en Examencommissies
- A- Keurmeester konijnen, cavia’s en kleine knagers
- Illustreren en Publiceren
- Fokkerij en Foktechniek
- Voorlichting en Advies

De N.M.C. wil hierbij de heer Qualm van harte feliciteren met deze unieke nominatie. Een keurmeester als Master Jo Qualm is voor de N.M.C. van onschatbare waarde en wij hopen dan ook nog heel lang van zijn deskundigheid gebruik te kunnen maken.

Marian Heesbeen
secretaris N.M.C.