Opgroeien van een nestje muizen

Gemaakt door Katja van Rossum

Ik heb van twee verschillende nesten de ontwikkeling bijgehouden. Beide moeders zijn bevallen op dezelfde dag.

Nest 1: Moeder Aziza heeft 12 jongen (Rood sable x Duifgrijs lakenvelder satijn)
Nest 2: Moeder Ananya heeft 7 jongen (Argente crème x Duifgrijs lakenvelder satijn)

Dag 1:

De jongen zijn vannacht geboren. Op dit moment is het het beste om de moedermuis met rust te laten. Alleen als je een heel goede band met de moedermuis hebt en als ze heel rustig blijft kun je proberen de jongen te bekijken. Raak de jongen echter niet aan, je hebt dan grote kans dat moedermuis de jongen opeet omdat ze “anders” ruiken.

De jongen zijn naakt, roze, doof en blind. Ze zijn volledig hulpeloos en dus vaak ook helemaal weggestopt onder veel nestmateriaal. Je hoort ze veel piepen. Het enige wat je aan ze kunt zien is of moeder ze melk geeft (dit zie je doordat een vol melkmaagje duidelijk door de huid te zien is als een grote witte vlek links op de buik).

Op de 1e dag kun je nog geen kleuren zien. Het enige wat je kunt onderscheiden is de oogkleur: rood of zwart. Zo zijn de jongen van Aziza allemaal zwartoog en de jongen van Ananya roodoog.

Uitleg:
- Zwart is een effen donkere vlek
- Rood is een lichte, roodroze vlek


Aziza


Ananya

Dag 4:

De jongen beginnen al wat kleur te krijgen. Je kan nu namelijk goed het verschil zien tussen de donkere en de lichtere jongen. Ook kun je nu goed zien dat de jongen van Aziza voornamelijk donkere jongen zijn (bijv. zwart) en dat de jongen van Ananya lichtere jongen zullen zijn (bijvoorbeeld Argente).

Ook is nu op de 4e dag al verschil in grootte van de jongen te zien. De jongen van Ananya krijgen duidelijk meer voeding doordat het nest kleiner is dan de jongen van Aziza.


Aziza


Ananya

Dag 5:

In het nestje van Aziza kun je steeds meer kleurverschil tussen de jongen ontdekken. Zo zijn er 3 jongen lichter dan de rest. Twee jongen van Aziza zijn helaas opgegeten door de moeder, dus nu zijn er nog 10 jongen over.


Aziza


Ananya

Dag 6:

De haartjes komen een heel klein beetje door. Je ziet nu de kleurtjes goed verschijnen. Ook bij het nestje van Ananya beginnen de kleuren zichtbaar te worden.


AzizaAnanya

Dag 8:

Nu kun je de kleuren echt beter zien!

De haren beginnen nu echt goed door te komen, en dus ook de kleuren. Als je goed kijkt kun je nu ook het verschil zien tussen de mannelijke en vrouwelijke dieren.

Uitleg: - de vrouwtjes hebben duidelijk zichtbare tepels - de mannetjes hebben wel tepels maar die zijn bijna niet zichtbaar


Aziza


Aziza


Ananya

Dag 10:

Vanaf vandaag t/m de 21e dag zitten de jongen in een heel belangrijke fase, namelijk de inprentingsfase. Vanaf de 10e dag zijn de oren namelijk open en kunnen de jongen dus horen. Alles wat ze in deze tijd meemaken wordt als normaal bestempeld en zal ook altijd zo blijven. Een nare ervaring in deze tijd zal altijd verbonden zijn aan de omstandigheden, maar met goede ervaringen is het net zo.

Vanaf de 10e dag kun je gaan beginnen met het hanteren van de jongen, zodat ze later veel makkelijker tam zullen zijn.

De kleuren van beide nesten zijn nu goed te zien.


 Nest van Aziza


 Nest van Aziza


 Nest van Aziza


 Nest van Ananya


 Nest van Ananya


 Nest van Ananya

Dag 12-14:

Tussen de 12-14e dag gaan de ogen van de jongen open. Er zullen jongen zijn die hier wat sneller of wat langzamer mee zijn. Maak je dus niet ongerust als er jongen in het nestje zitten die sneller of langzamer zijn.

Vanaf vandaag zul je de jongen ook regelmatig buiten het nest vinden. Ze beginnen nu namelijk interesse te krijgen in hun omgeving.

Vanaf vandaag beginnen de jongen ook een beetje met het eten van vast voedsel.

Jongen vanaf deze leeftijd worden “springers” genoemd. En dat is een zeer goede naam voor deze leeftijd. Als je ze probeert vast te houden kom je er al snel achter waarom dit is! In deze periode springen ze als vlooien, houd ze dan ook alleen vlak boven de bak vast, of houd ook de staartbasis vast. Na een weekje neemt dit grappige gedrag af en worden de muisjes rustiger en makkelijker hanteerbaar.

Vandaar dat ik ook geen foto’s heb van de 14e dag.

Dag 21:

Vandaag zijn de jongen 3 weken. De jongen zijn al vrij zelfstandig. Eten en drinken zelf en klimmen en klauteren door de kooi. Ondanks dat de jongen al zelfstandig eten en drinken, drinken ze ook nog steeds melk bij de moedermuis. Dit zogen duurt nog tot de 4-5e week.

Als je gaat zoeken naar de speenleeftijd bij muizen op het internet of in informatieboekjes, dan zul je zien dat daar staat dat ze vanaf 3 weken bij de moeder weg mogen. Echter mijn ervaring is dat als je de jongen tot een leeftijd van 4-5 weken oud bij de moeder laat ze veel sterker, socialer en zelfverzekerder zullen zijn.


Aziza


Ananya

Dag 35:

Vanaf vandaag mogen de jonge muizen naar hun nieuwe eigenaar toe.

Omdat de mannelijke jongen met 5 weken al geslachtsrijp kunnen zijn kun je het beste uiterlijk vandaag de mannelijke jongen apart zetten van hun moeder en zusjes. Doe je dit niet dan heb je kans dat de jonge mannen hun moeder of zusjes dekken.

De zoons kun je bij papa zetten, ze zijn nu nog jong genoeg om gemakkelijk geaccepteerd te worden. De dochters kun je bij moeder laten.

De jongen zitten tussen de 4 en 6 weken in een socialisatieperiode waarin ze leren hoe ze zich tegenover andere muizen moeten gedragen.

De jongen groeien nog door tot ze ongeveer 3 maanden oud zijn.