Muizen volgden Vikingen op de voet

Muizen blijken de kolonisatie van de Noord-Atlantische gebieden door Vikingen op de voet te hebben gevolgd.

De kleine knaagdieren zaten al in de eerste schepen op weg naar nieuwe gebieden, en hebben daar sindsdien ook populaties gesticht. Dat schrijven onderzoekers uit diverse landen zondag in BMC Evolutionary Biology (pdf).

De wetenschappers haalden genetische informatie uit diverse archeologische vindplaatsen in Newfoundland (Canada), Groenland, IJsland en Europa. In die vindplaatsen, daterend uit de 10e tot 12e eeuw, waren ook muizenresten aanwezig.

Door de genetische informatie kregen de internationale wetenschappers een idee van de plekken waar de muizen als eerste voorkwamen.

Route

Door deze plekken op volgorde te leggen kwam er een route uit die de muizen hebben afgelegd tijdens de kolonisatie van de Noord-Atlantische gebieden.

Deze route komt overeen met de routes die de Vikingen ook aflegden tijdens hun eigen gebiedsuitbreiding. De wetenschappers concluderen dan ook dat de muizen met de Vikingen zijn meegereisd.

Uitzondering

Eén uitzondering betreft de muizenpopulatie in Groenland. De ‘vikingmuizen’ zijn daar uitgestorven en vervangen door muizen die werden meegebracht door latere Europese emigranten. Op IJsland zitten nog wel de ‘oorspronkelijke’ muizen.

Over de Canadese muizen is onduidelijkheid: ze zijn ofwel nooit aangekomen, of vrij snel uitgestorven. Om daar iets over te zeggen was de informatie niet uitgebreid genoeg.

Ook dit komt overeen met de onduidelijkheid over of Vikingen ooit het gebied langdurig hebben bezet. Er zijn uiteraard muizen in Noord-Amerika, maar die zijn op een andere manier daar gekomen dan de verstekelingen waar in dit onderzoek naar gekeken is.


Een driekleurige "Viking" muis, foto gemaakt door Martin Braak op Rebas Trofee 4e editie

(c) Nu.nl, link