De oorsprong van de opal mutatie bij Campbelli dwerghamster

Zoals sommigen van jullie weten, zijn er veel berichten in Europa geweest dat het opal gen geen ware mutatie is die in zuivere Campbelli dwerghamsters ontstond. Er bestaat een vermoeden dat de opal campbelli's zijn ontstaan uit kruisingen met blauwe Russische dwerghamsters. Ik ontving mijn eerste opals tien jaar geleden en ken ze als zuivere Campbelli's. Niettemin, om verdere speculatie te vermijden en geruchten tegen te gaan, heb ik onze Amerikaanse dieren getraceerd naar de oorsprong van de mutatie en bevestiging ontvangen dat de opal mutatie inderdaad in een kolonie van zuivere Campbells verscheen.

De oorsprong van de opal mutatie ligt in de laboratoriumdieren van Dr. Katherine E. Wynne-Edwards, een professor in de biologie bij de Queen's Universiteit in Ontario, Canada. Sommigen van u zijn misschien bekend met haar werk als hamster gedragsdeskundige. Ze is één van de weinige westerse onderzoekers die de dwerghamsters in hun inheemse habitat hebben mogen bestuderen. Zij heeft ook als een van de weinigen wildvang dwerghamsters terug naar de universiteit mogen brengen voor verdere studie. De opal mutatie kwam in deze wildvang Campbelli's voor.

Dr. Wynne-Edwards heeft de tijd genomen om de gebeurtenissen van meer dan tien jaar geleden te onderzoeken. Ik begon met de informatie die door Chris Henwood in 1993 en 1994 in de BHA (British Hamster Association) tijdschriften wordt gemeld. Hij verklaarde dat de opal mutatie in laboratoriumdieren voorkwam en aan een hamster enthousiast aan de Oostkust van de Verenigde Staten werd gegeven. Met de naam Jim Wildschut. Ik contacteerde Jim Wildschut die vertelde welke details hij zich herinnerde. Hij was een groot dwerghamsterfokker toendertijd en houdt nog steeds  een kolonie dwerghamsters. Zijn informatie bevestigde dat onze dieren uit een verzending kwamen die hij aan zuidelijk Californië heeft gestuurd.

Aan de hand van deze informatie, contacteerde ik Dr. Wynne-Edwards om achteruit te werken naar de oorsprong van de mutatie. Zij bevestiging dat haar laboratorium de "spontane oorsprong" van de opal mutatie is, en deze informatie is gedocumenteerd in haar laboratorium notulen.

Volgens notulen van Dr. Wynne-Edwards, gaf zij op 28 maart 1992 Jim Wildschut één mannelijke opal en één vrouwelijke opal uit een nest geboren op 7 maart 1992. Zij verklaarde dat de dieren uit zuivere Campbelli's kwamen, die zij zelf als wildvang naar het laboratorium bracht. Zij verklaarde dat de dieren niet relevant waren voor het laboratorium, maar wel interessant voor Jim. Zij verklaarde verder dat zij de nakomelingen van twee generaties van volledige-broer x zus dekkingen waren die doelbewust werden gefokt om te zien of de vachtkleur gelijk zou blijven.

Zoals Jim Wildschut verklaarde en Dr. Wynne-Edwards bevestigde, is haar laboratorium niet geïnteresseerd in kleurmutaties. Wij hebben geluk dat zij toestond dat deze verandering het laboratorium verliet en de huisdierenmarkt op ging. Vele kleurenveranderingen verlaten nooit het laboratorium waarin zij worden ontdekt. De opal kleur en zijn vele kleurencombinaties zijn nu een constante in de Campbelli's in de Verenigde Staten en zijn dat al langer dan een decennium. Met de schaarste van de Russische dwerghamster in het algemeen en het vrijwel niet aanwezig zijn van de blauwe Russische dwerghamster op dit continent, zijn Campbelli's overweldigend de meest gehouden dwerghamster in Noord-Amerika.

Wij hebben geluk dat Dr. Wynne-Edwards dergelijke gedetailleerde verslagen bijhoudt, en wij hebben geluk om zoveel over de mutatie te weten. Er zijn weinig hamstergenen waarover wij zo veel informatie hebben.

Betekent dit dat alle "opal" dwerghamsters in Europa zuivere Campbelli's zijn?

Het mag duidelijk zijn dat dit dit niet bewijst. Melissa Chamberlain's artikel in het februari tijdschrift van de NHC wijst op een overwicht aan hybriden in Europa. Europeanen kunnen saffieren met Campbelli's gekruist hebben en de resulterende hamster's "opal" noemen. Als dit inderdaad gekruiste dieren zijn, zouden zij anders genoemd moeten worden om op hun oorsprong te wijzen. Zij zouden niet opal genoemd mogen worden, en zij zouden nooit moeten worden gebruikt om te beweren dat de opal mutatie geen ware mutatie is die spontaan in zuivere Campbelli dwerghamsters voorkwam.

In Amerika zijn er nog vele zuivere opal hamsters, en wij hebben nooit gezondheidsproblemen aan deze mutatie verbonden gezien. Zelfs toen ik begon met de opal hamsters, een decennium geleden, ontdekten wij geen gezondheidsproblemen. De dieren waren van een goed formaat en van goede gezondheid en plantten zich net zo gemakkelijk voort als de wildkleur hamsters van die tijd.

Linda Price, voorzitter - Californische hamster vereniging (CHA)

Vertaald door Nikki

Foto van Krista Hoebeke