Lethale bontfactor bij gevlekte Campbelli dwerghamsters


Foto gemaakt door Kim Timmers

Hier een nestje Campbelli dwerghamsters, het witte jonkie heeft door de bontfactor (waarbij een bont mannetje met een bont vrouwtje wordt gekruist) een achterstand in groei, ook heeft hij geen ogen of tanden. Deze jonkies worden geboren zonder ogen en tanden, en blijven vanaf 3 dagen achter in groei. Als ze ongeveer 10 dagen oud zijn, sterven ze.

Op deze foto is duidelijk het verschil in grootte en het missen van de tanden te zien tussen een gezond hamsterjong uit het nest en een jong met de letale bontfactor.

Kim Timmers

Aanvulling door Martin Braak:

Bij de Campbelli dwerghamster komen twee soorten vlekken voor, namelijk de Mi-bontfactor en de Mo-bontfactor. Beide bontgenen vererven dominant en zijn gemakkelijk te fokken. Toch zijn het niet identieke bontgenen en zitten er wel degelijk grote verschillen in. De Mi-bontfactor was in het begin slechts een witte halsband. De fokkers in Engeland selecteren deze dieren dan ook op een perfecte witband. Maar je zag steeds meer (kleinschalige) fokkers (en natuurlijk ook mensen die pretnestjes namen) die juist het tegenovergestelde mooier vonden: meer wit en meer kleine vlekjes.

Een heel groot verschil tussen de Mi- en de Mo- bontfactor is dat bij de Mi-bontfactor de ogen donker robijnkleur zijn. Daarnaast zie je bij de Mi-bontfactor bijna altijd een vlek in de nek zelf. Ook rondom de ogen is een heel klein rood randje te zien. En daarnaast is de Mi-bontfactor lethaal.

Wanneer je twee Campbelli dwerghamsters onderling kruist die beiden de Mi-bontfactor dragen, kan het voorkomen dat er een baby uitkomt die de Mi-bontfactor dubbel geŽrfd heeft. Deze babyís zijn spierwit, hebben nauwelijks oogontwikkeling en nauwelijks tandontwikkeling. Je ziet dat deze jongen vaak binnen 2 weken dood gaan. De reden van dit dood gaan is dat ze minder goed vastvoer kunnen eten. Vanaf dag 10 beginnen de Campbelliís al aan vast voer. Maar het grote probleem is dat bij dag 13 de ogen open gaan. Bij de hele kleine witte dwerghamsters waar de ogen nauwelijks ontwikkeld zijn, ontstaat er vaak een infectie.


Een Campbelli dwerghamster met Mi-bontfactor. In de nek is duidelijk te zien dat er een nekhalsband aanwezig is. Foto gemaakt door Martin Braak, het betreft een Campbelli dwerghamster gefokt door Renť Bastiaans.

Bij de Mo-bontfactor speelt dit niet. De Mo-bontfactor kan je zonder problemen onderling fokken. De oogkleur van deze Campbelliís zijn zwart. De vlekken zijn meer verspreidt. De Mo-bontfactor komt vooral in Engeland voor.

Martin Braak