De Totem 'muis'

Het Totem dier van het zuiden is de Muis. De kracht van de Spirit van het zuiden ligt in de ontdekking van het leven door onderzoek en ervaring, het testen van de zintuigen en vertrouwen hebben op je intuÔtie. De Muis heeft een bijzonder orgaan, namelijk zijn snorharen, deze lange voelsprieten werken voor hem als een zesde zintuig, door dingen hiermee af te tasten krijgt hij zijn informatie binnen. De Muis helpt bij het begrijpen van gevoel en emoties en laat een zeer belangrijk feit zien dat we nooit kracht moeten verwarren met afmeting, zelfs het kleinste zaadje kan uitgroeien tot de grootste boom.

De Indiaan gebruikt het Medicijnwiel als een universeel kompas die hem op symbolische wijze helpt zijn levenspad te bewandelen. Een van de belangrijkste punten van het Medicijnwiel zijn de vier grote krachten, aangeduid door de vier windrichtingen. Om deze krachten te leren te begrijpen, worden ze vergeleken met allerlei aspecten van de natuur om ons heen. Vaak heeft de mens iets tastbaars nodig om iets ontastbaars te begrijpen.

De elementen De Indiaanse voorouders waren met een belangrijk begrip groot gebracht. Door de adem van de Great Spirit ontstond beweging in de kosmos, deze adem word aangeduid met de wind op aarde. De wind blaast het hardst vanuit het noorden, dus het element wind staat in het noorden van het Medicijnwiel. Door het in en uitademen van de wind ontstond er een expansieve licht energie, aangeduid met vuur, vergelijkbaar met de zon. Omdat de zon in het oosten opkomt, word het element vuur in het oosten van het Medicijnwiel geplaatst. Het vuur koelde af en veranderde in een vloeibare staat, tot het element water. Door de richting van de zon aan te houden word het element water in het zuiden van het Medicijnwiel geplaatst. Uiteindelijk stolde de vloeibare massa en kreeg een vaste vorm, aangeduid met het element aarde, dit element word dan als vanzelfsprekend in het westen van het Medicijnwiel geplaatst. Deze elementen zijn niet de elementen zoals wij ze op aarde kennen in de fysieke wereld, maar ze bevatten wel de kwaliteiten en karakter eigenschappen ervan. Door deze elementen af te tasten met onze zintuigen krijgen we de informatie binnen die ons helpt om de ware essentie van de vier grote krachten geleidelijk aan te begrijpen.

Totemdieren Te samen hebben deze vier elementen volgens de Indianen gezorgd voor het ontstaan van het leven op aarde, beginnend bij mineralen uit de aarde, planten, dieren en uiteindelijk de mensen. Hiervan is het menselijk wezen het meest geavanceerde vervoermiddel voor de Spirit, maar ook tevens het meest gecompliceerde en moeilijk te besturen voor een Spirit, omdat het menselijk wezen iets heeft dat planten, dieren en mineralen niet bezitten, namelijk een rationele intelligentie, zelfbewustzijn en een vrije wil. Vaak worden door deze menselijke eigenschappen de instinctieve gevoelens overschaduwd, met als gevolg dat de persoon beslissingen neemt, die zijn gebaseerd op rationele gedachten. De belangrijkste helpers en leraren op aarde zijn voor de Indianen de dieren in hun directe omgeving. Ze worden door de Indianen ook wel Totem dieren genoemd. De Totem dieren hebben allemaal hun specifieke eigenschappen waar wij van kunnen leren. Eigenlijk zijn het eigenschappen die de mens ook in zich heeft, maar die verborgen blijven totdat ze tijdens het bewandelen van het levenspad worden ontdekt. Misschien is het nu duidelijk waarom er overal afbeeldingen van dieren te vinden zijn op kleding, gebruiksvoorwerpen, etc van de Indianen. Om een fysieke uiting te geven aan het feit dat ze in contact stonden met een bepaald Totem dier werden kleding en attributen versierd met de stoffelijke resten van dat dier. Ook werd er vanuit gegaan dat hierdoor de drager van deze items, de kracht en de eigenschappen van dit dier in zich kon krijgen. Het jaar wordt bij de Indianen verdeeld in twaalf manen, aan iedere maan werd een bepaald Totem dier toe gewezen, met hier en daar kleine verschillen tussen vele Indiaanse stammen. Als men onder een bepaalde maan werd geboren dan stond gelijk vast welk Totem dier bij die persoon hoorde tijdens zijn leven, dit is te vergelijken met een sterrenbeeld. Het grote verschil tussen een sterrenbeeld en een Totem dier, is het feit dat het Totemdier werkelijk aanwezig is op aarde, ieder individu kan dit Totem dier op zijn eigen wijze bestuderen en er van leren, zonder inmenging van de gedachtengang van andere mensen. De vier Totem dieren die geassocieerd zijn met de vier grote krachten, de vier windrichtingen: Voor het noorden is dit de Bizon, bij het oosten hoort de Adelaar, in het zuiden staat de Muis en het westen wordt vertegenwoordigd door de Beer. Er kunnen kleine verschillen zijn in de keuze van het Totem dier bij de verschillende Indiaanse stammen, de Totemdieren die ik hier vernoem worden door de meeste grote stammen toegewezen als Totem dier van de vier grote krachten.

Dit is een artikel afkomstig van de vereniging Rodent