Muis (Mus musculus)

De naam muis wordt gebruikt voor kleine soorten uit de orde knaagdieren, en zelfs voor andere zoogdieren. Kenmerken van de muis zijn een slank lichaam, relatief grote oren en een lange staart.

Er zijn verschillende soorten muizen.De gewone huismuis (Mus musculus) word overal over de wereld gevonden.

  • De dwergmuis is erg klein, met een lange staart en komt voor in Europa met uitzondering ven bijna heel Scandinavie

  • De bosmuis leeft vooral in bosrijke omgevingen en struikgewas.

  • De grote bosmuis is erg groot en heeft een lange staart en is aan de onderkant wit. De grote bosmuis komt voor in Europa en Azie.

  • De rotsmuis komt in bergachtige gebieden voor in Griekenland, Albanie en het voormalige Joegoslavie.

  • De Brandmuis heeft een opvallende donkere streep op zijn rug en leeft vooral in Midden- en Oost-Europa.

  • De huismus komt voor in Europa, Azie en Noord Afrika. Hij leeft meestal in de buurt van huizen.

Leefomgeving

Sommige muizen zoals de hazelmuis, rosse woelmuis en de grote bosmuis wonen in het bos en de veldspitsmuis in weilanden terwijl de huismuis weer vlakbij huizen woont. Het aanpassingsvermogen van de huismuis aan zijn omgeving is enorm. Er zijn gevallen bekend van huismuizen die leefden in koelhuizen waar de temperatuur constant onder nul was, en daar ook jongen voortbrachten.

Urine

Muizen laten overal hun urine achter. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor roofvogels want muizenurine geeft ultraviolet licht af dat roofvogels kunnen waarnemen. ( Ultraviolet licht word overigens ook gebruikt om bankbiljetten te controleren of deze niet vals zijn).

Roofvogels kunnen muizen en hun holen dus gemakkelijk traceren. Mannelijke muizen gebruiken hun urine om territorium af te bakenen. De urine van een mannetjesmuis ruikt daarom veel sterker dan de urine van een vrouwtje. Via muizenurine kunnen overigens verschillende ziekten worden verspreid, waaronder het *Hanta-virus.

* Hantavirussen behoren tot de bunyavirussen en worden op de mens overgebracht door knaagdieren. Er bestaan vier hantavirussen, die in twee groepen worden verdeeld. De eerste groep komt voor in AziŽ en Europa en veroorzaakt nierinfectie en virale hemorragische koorts, uitgebreide bloedingen en functiestoornissen van verschillende organen. Virussen uit de tweede groep zijn tot dusver alleen in de Verenigde Staten aangetroffen. Eťn ervan was daar in 1995 verantwoordelijk voor een epidemie van het zogeheten hantavirus pulmonaire syndroom, dat gepaard gaat met ernstige aantasting van de longen.

Voortplanting

De voortplanting is bij iedere muis anders, maar de draagtijd is meestal tussen de 20 en 30 dagen. Er worden per keer ongeveer 2 tot 18 jongen geboren. Als de jongen na 9tot 12 dagen hun ogen openen, moeten ze nog ongeveer 15 dagen melk van hun moeder drinken. Na 3 weken gaan ze al zelf eten zoeken en na 6 weken kunnen ze al zelf kinderen krijgen. Bij muizen worden er ongeveer 1 tot 5 keer babyís in een jaar geboren maar bij sommige muizen kunnen er het hele jaar door babyĒs geboren worden.

Vijanden

Wilden muizen worden normaal tussen de 1 en de 2,5 jaar maar omdat ze veel vijanden hebben leven ze soms nog geen half jaar. Hun natuurlijke vijanden zijn roofvogels, vossen, katten, en marterachtigen. De huismuis in Nederland (in tegenstelling tot de meeste in het wild levende dieren) niet beschermd omdat het een plaagdier is. Ze kunnen door hun snelle voortplanting in korte tijd enorme groepen vormen, eten vervuilen met hun uitwerpselen grote hoeveelheden voedsel die voor mensen bestemd zijn, verspreiden soms ziekten en vernielen allerlei soorten materialen door eraan te knagen.

Bron: website Wikipedia

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muis)

De bovenstaande foto's zijn afkomstig van Wikimedia Commons, een verzameling van vrije inhoud die door de Wikimedia Foundation wordt gehost.