Muziek kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van muizen

De 16 jarige David Merrill, student aan de Nansemond River High School in Suffolk in de staat Virginia in Amerika, bedacht dat de luide klanken van hardrock muziek een schadelijk effect hadden op fans van die muziek. Hij bedacht een test om uit te vinden hoe schadelijk dat effect was. Hij nam 72 muizen en verdeelde ze in drie groepen: 1 om te testen hoe de muizen reageerden op hardrock, 1 om te testen hoe ze reageerde op klassieke muziek van Mozart en een controle-groep die helemaal geen muziek te horen kreeg.

Merrill wende alle muizen eraan om te wonen in aquariums in de kelder in zijn huis. Toen begon hij 10 uur per dag muziek te laten horen. Drie keer per dag liet hij elke muis door een doolhof lopen. In het begin deed elke muis daar gemiddeld 10 minuten over. Na een tijdje wisten de 24 muizen uit de controlegroep (die dus geen muziek te horen kregen) in 5 minuten door het doolhof te rennen. De muizen die naar Mozart luisterden wisten het zelfs in anderhalve minuut te doen. Maar de hard-rock muizen deden er nu gemiddeld een half uur over!

Dat wil dus zeggen dat muizen beter presteren bij klassieke muziek!

Bron uit Nieuwsflits Think Quest

Foto van Renata van Thoor