Wat heeft een hamster nodig?

Lange tijd was er weinig nieuws uit de hamsterwereld. Maar nu volgt de ene onderzoeksstudie de andere op. Eindelijk worden vragen beantwoord zoals: Heeft een hamster een loopwiel nodig? En hoe groot moet een hamsterverblijf zijn?

Met deze en veel andere onderwerpen hebben de hamsterliefhebbers in de wetenschap zich de laatste jaren bezig gehouden. Iedereen die deze knaagdieren met levendige kraaloogjes thuis heeft wil hen tenslotte een goed leven bieden. Het is natuurlijk de bedoeling dat de goudhamster zich in zijn verblijf lekker voelt en geen gedragsstoornissen ontwikkelt, zoals het constant aan de tralies van de kooi knagen.

De grootte is belangrijk

Omdat de in de natuur levende familieleden van onze (goud)hamsters een veel groter territorium hebben waarin ze zich vrij kunnen bewegen, ligt het voor de hand om eens te onderzoeken hoe belangrijk de grootte van het verblijf voor het gedrag van de knaagdieren is. Een onderzoeksgroep van de universiteit van Bern heeft zich met deze studie bezig gehouden en hiervoor kooien met verschillende grondoppervlakken gebruikt: 1.800 cm2, 2.500 cm2, 5.000 cm2 en 10.000 cm2. Alle hamsters hadden in hun kooi de standaard inrichting: houten huisje en loopwiel, zandbakje, voerbakje, drinkfles, takken, papieren doekjes, kartonnen rolletjes en hooi. De onderzoekers kwamen er uiteindelijk achter dat het niet uitmaakt hoeveel ruimte de goudhamster ter beschikking heeft; ze knagen allemaal aan de tralies van hun kooi. Maar dieren in een grote kooi knagen minder lang en minder vaak en zijn meer op hun gemak. Bovendien houden hamsters die in een kleine kooi leven zich vaker op het dak van huisje op, wat gezien kan worden als een bewijs dat ze meer ruimte nodig hebben. Tijdens de studie werd ook bewezen dat hamsters in kleine kooien dikker worden. De onderzoeksgroep beveelt als minimale grootte een kooi aan met een bodemoppervlakte van een vierkante meter.

Hij blijft maar lopen

Over het loopwiel werd in de laatste jaren heel wat gediscussieerd. Is zo’n wiel nou goed of slecht voor de hamster die dol is op lopen? De universiteit in Bern heeft ook naar dit onderwerp onderzoek gedaan. “Mits het loopvlak aaneengesloten is en dus geen gevaar vormt en zijn doorsnede groot genoeg is, is een loopwiel voor een hamster beslist aan te bevelen”, luidt de conclusie. Tijdens de studie werd het gedrag van hamsters in een kooi met een loopwiel vergeleken met dat van hamsters zonder een loopwiel. Daarbij viel op dat hamsters met een loopwiel minder vaak aan de tralies van hun kooi knagen. De onderzoekers konden ook bewijzen dat het lopen in het wiel geen verslavend effect heeft. Oudere hamsters en dieren die vanwege hun gezondheid niet zo fit zijn, lopen minder. Ook zogende vrouwtjes gebruiken het hamsterwiel nauwelijks of helemaal niet. Bij het lopen gaat het dus niet om de dwangmatige bevrediging van een behoefte. Hamsters gaan uit zichzelf heel verstandig met het loopwiel om.

Info m.b.t. het loopwiel

Aan welke criteria moet een loopwiel eigenlijk voldoen om geen gevaar te vormen? Onderzoekers constateerden al in de jaren zestig dat een groter loopwiel met een doorsnede van 17,5 cm veel beter is dan een wiel met een doorsnede van slechts 13 cm. Verder geven de knaagdieren de voorkeur aan loopwielen van plastic. Loopwielen van metaal kunnen letsel veroorzaken. In het beste geval is het loopvlak gesloten. Het hamsterwiel moet alleen aan één kant open zijn. Het moet recht staan resp. hangen.


Te klein!

Interessant is ook te weten welke afstand zo’n klein diertje per nacht aflegt: een goudhamster maakt in een loopwiel met doorsnede van 17,5 cm meer dan 10.000 omwentelingen. Dat betekent dat hij uiteindelijk zo’n 5,5 kilometer rent. Een hamster van de onderzoeksgroep in Bern heeft zelfs een record van meer dan 18 kilometer gevestigd. Desondanks geldt: het hamsterwiel mag beslist niet het dagelijkse vrije rondlopen van de hamster vervangen.

Met toestemming overgenomen uit Hart voor Dieren, editie juli 2008

Opmerking N.K.V.: Dit artikel gaat over de Syrische hamster, ook wel Goudhamster genoemd. Fokkers adviseren om bij een nest het loopwiel toch uit de kooi te halen. Dit vanwege het risico dat de jonge, kleine hamsters tijdens het lopen geblesseerd kunnen raken. Dwerghamsters zijn meer groepsdieren en bij hen komt het zelfs ook voor dat wanneer ze zogende baby’s hebben, ze in het molentje blijven lopen.