Standaard van de Syrische hamster

Hieronder vind je de standaard van de Syrische hamster waarbij de standaard van de K.L.N. als bron gebruikt is. Voor de juiste en volledige standaard verwijzen wij je naar de standaard van de Kleindier Liefhebbers Nederland (K.L.N.). Het is niet toegestaan om de onderstaande standaard te kopiëren of ergens anders te gebruiken.

Leeftijd

Syrische hamsters worden gemiddeld 2-3 jaar oud. Syrische hamsters moeten tot en met week 17 als jong ingeschreven worden en vanaf week 18 als oud. Minimum leeftijd bedraagt 8 weken.

Hanteerbaarheid

Syrische hamsters die niet hanteerbaar zijn, worden niet beoordeeld en derhalve niet bekroond.

Puntenverdeling

Puntenverdeling
Wildkleurige Eénkleurige Tekening
1. Type en bouw

20

20

20

2. Kop, ogen en oren

10

10

10

3. Beharing en beharingsconditie

10

10

10

4. Dek- en buikkleur

15

-

15

4. Dekkleur

-

15

-

5. Tussen-, onderkleur van dek- en buikkleur

15

-

15

5. Buikkleur

-

15

-

6. Kleine, grote halve maan en kaakstreep

15

-

-

6. Tussen- onderkleur van dek- en buikkleur

-

15

-

6. Tekening- en/of uitmonstering

-

-

15

7. Lichaamsconditie en verzorging

15

15

15

Totaal

100

100

100


Puntenverdeling
Satijn Langhaar Langhaar satijn
1. Type en bouw

20

20

20

2. Kop, ogen en oren

10

10

10

3. Beharing en beharingsconditie

10

10

10

4. Dek- en buikkleur en onderkleur

15

15

15

5. Dichtheid, structuur en glans

15

-

-

5. Lengte kop-, lichaamsbeharing en sleep

-

15

15

6. Tekening c.q. uitmonstering

15

-

-

6. Dichtheid en inplanting

-

15

15

7. Lichaamsconditie en verzorging

15

15

15

Totaal

100

100

100


Type en bouw

Een volwassen Syrische hamster van 17 weken of ouder is gelang de kleur en haarvariëteit 12 tot 14 cm lang. Het gewicht zit tussen de 130 en de 180 gram. Een ideaal tentoonstellingshamster heeft de maximale lengte en gewicht. Vrouwtjes zijn vaak iets groter dan de mannetjes, met een gewicht van 150 tot 250 gram. Het lichaam is kort, breed en gedrongen met soepele afronding. De benen zijn kort, met 4 tenen aan de voorvoeten, de 5e teen is rudimentair aanwezig en 5 tenen aan de achtervoeten. Alle aanwezige tenen hebben nagels. De staart is kort, maar wel breed en heeft een legnte van 1 cm.

Kop, ogen en oren

De kop is kort en op de kaken breed. De kop moet geen spitse, maar brede en stompe snuit hebben zonder insnoering bij de snorharen. De kop is in verhouding met het lichaam groot. De ogen zijn vrij groot en puilen iets uit en zijn bolvormig, tonen helder en geven een levendige indruk. De oren zijn vrij groot, staan recht op met een wijde inplanting en onbehaard. Ze mogen geen vouw hebben wanneer ze geheel ontwaakt zijn en actief zijn.

Beharing en beharingsconditie

De volgende haarvariaties worden erkend: normaalhaar, normaalhaar satijn, langhaar en langhaar satijn.

Normaalhaar

Bij normaalhaar is de beharing dicht, wollig, zeer zacht en glanzend. De gehele beharing is van gelijke lengte en niet te lang (plus minus 3mm), ook om de klieren op de flanken. De beharing is recht op de huid ingeplant. De buikbeharing is minder zacht en dicht, maar wel volledig behaard. De snorharen zijn recht. De oren van volwassen dier zijn ontwikkeld. Bij jonge dieren kan de binnenzijde iets behaard zijn. De normaalharige Syrische hamster is erkend in alle erkende kleuren, tekeningen en uitmonsteringen.

Normaalhaar satijn

De beharing is zeer dicht ingeplant, zeer fijn, zacht en glanzend, maar mag beslist niet wollig zijn. De beharing op het gehele lichaam is van gelijke lengte, kort en recht op de huid ingeplant. De oren van volwassen Syrische hamsters moeten onbehaard zijn, bij jonge exemplaren kan de binnenzijde iets behaard zijn. De normaalhaar met satijnfactor is erkend in alle erkende kleuren, tekeningen en uitmonsteringen.

Langhaar

De beharing is zeer zacht en zijdeachtig, maar dient vrij van klitvorming te zijn. De beharing dient dicht ingeplant te zijn, hoe dichter de haarinplanting, hoe beter de kwaliteit. Bij mannetjes kan de beharing in de nek 5 tot 6 cm, op het lichaam en bij de sleep 8 cm of langer lengte bereiken, maar dan wel regelmatig van lengte zijn. Bij vrouwtjes kan de beharing een lengte van ongeveer 2 cm of langer bereiken over het gehele lichaam verdeeld. Langhaar is erkend in alle erkende kleuren.

Langhaar satijn

Door de verdunning van de haarschacht ontstaat de satijnglans die doorloopt tot aan de haarwortel. Ze is dun en doorzichtige met een zachte en fijne structuur en mag beslist niet wollig zijn, en dient vrij van klitvorming te zijn.

Lichaamsconditie en verzorging

De Syrische hamster moet een levendige indruk maken, met helder kijkende ogen en open gedragen oren. Het lichaam dient stevig aan te voelen zonder de indruk te geven een overconditie te hebben. Actief werkende klieren op de flanken kunnen zich tonen en zijn geen reden het dier voor bekroning uit te sluiten.

Lichte fouten: Iets geringe afwijking in type en bouw. Iets gebogen rugbelijning. Iets klein of iets te lang of iets grof van type. Iets insnoering aan de snuit. Iets spitse snuit. Iets diep liggen ogen en/of iets afwijkende vorm. Iets gevouwen en/of iets gekartelde oren. Iets slappe of magere dieren. Iets plooivorming van de huid op de flanken. Actief werkende klieren op de flanken.

Bij alle kleuren zijn de witte borstvlek kleiner dan 1,5 cm en witte vlek aan buik kleiner dan 2 cm lichte fouten.

Zware fouten

Te veel afwijking in type en/of bouw. Te lange benen. Te sterk gebogen rugbelijning. Te klein of te grof van type. Te sterke insnoering van de snuit. Te spitse snuit. Te diep liggende ogen en/of te veel afwijkende vorm. Te kleine oren en/of te nauwe orrinplating. Te sterk gevouwen en/of te gekartelde oren. Te slappe en/of te magere dieren. Te sterke plooivorming van de huid op de flanken. Staart korter dan 0,5 cm. Afwijkende staart of staartdracht (wipstaart).

Bij alle kleuren zijn witte borstvlek groter dan 1,5 cm en witte vlek aan buik groter dan 2 cm zware fouten.

Wildkleurigen

Alle wildkleurige Syrische hamsters hebben een dekkleur met ticking die gelijkmatig over het lichaam en de kop aanwezig dient te zijn. De buikkleur is zonder ticking. De kaakstreep gaat vanaf de kaakrand achterwaarts en schuin omhoog tot halverwege de nek. Deze kaakstreep ontstaat door een plaatselijk zeer intensieve ticking. Evenwijdig aan deze kaakstreep loopt een witte streep die rond eindigt. Deze wordt de grote halve maan genoemd. Voor de kaakstreep bevindt zich een witte vlek die in een scherpe punt eindigt op de kaak. Dit wordt de kleine halve maan genoemd. De dek- en buikkleur worden aan de onderzijde van de flanken in een strakke belijning van elkaar gescheiden. De buikkleur dient vrij te zijn van witte vlekken. De kleur van de benen aan de binnenzijde is gelijk aan de buikkleur. De snorharen zijn niet gekruld en hebben de kleur van de hoofdkleur.

Lichte fouten bij wildkleurigen: Iets kleine, minder hoogopgaande kaakstreep. Iets smalle kaakstreep en/of met weinig ticking. Iets onregelmatige ticking op de dek. Ticking met iets afwijkende kleur als behorend bij de hoofdkleur. Iets grote en/of iets onscherpe kleine halve maan. Iets kleine grote halve maan. Iets onregelmatige scheiding van dek- en buikkleur en/of iets hoog op flanken geplaatst.

Zware fouten bij wildkleurigen: Te kleine nauwelijks opgaande kaakstreep. Te smalle kaakstreep en/of wat kleurarm. Te onregelmatige ticking op dek. Ticking met te veel afwijkende kleur als behorend bij de hoofdkleur. Te grote kleine halve maan. Zeer onscherpe kleine halve maan. Te kleine grote halve maan. Grote halve maan niet rond eindigend. Te onregelmatige scheiding van dek- en buikkleur en/of te hoog op de flanken geplaatst.

Eénkleurigen

Aan alle eenkleurige Syrische hamsters ontbreekt de wildkleurfactor waardoor kaakstreep, grote en kleine halve manen ontbreken en er geen verschil ontstaat tussen dek- en buikkleur. De beharing dient over het gehele lichaam, inclusief kop, egaal te zijn, zonder lichte en/of donkere vlekken. De dek- en buikkleur is vrij van anders gekleurde haren. De kleur van de snorharen is gelijk aan de dekkleur. De buikkleur heeft dezelfde kleur als de dekkleur, zij het mogelijk iets matter.

Lichte fouten éénkleurigen: Iets zwakke onderkleur (lichter dan de dekkleur), met daardoor een iets onregelmatige dekkleur.

Zware fouten éénkleurigen: Te zwakke onderkleur (veel lichter dan de dekkleur) met daardoor een erg onregelmatige dekkleur.

Tekeningen / uitmonsteringen

Voor alle tekeningsbeelden en uitmonsteringen is van toepassing dat aan een goed tekeningsbeeld en uitmonstering meer waarde wordt toegekend dan het hebben van goede beharingskleuren.