Chinese dwerghamsters

De Chinese dwerghamster verschilt met de andere soort dwerghamsters. Het gaat hier namelijk om een langstaart dwerghamster en niet om een kortstaart dwerghamster. Zijn staart is niet heel lang, maar wel langer als je vergelijkt met bijvoorbeeld de Russische dwerghamster. De Chinese dwerghamster komt voor in het steppengebied van MongoliŽ en China. Hij bevindt zich in de bossen en rondom waar mensen wonen.

Oorspronkelijk gaf de fok in gevangenschap grote problemen. Dit komt omdat het gaat om dwerghamsters die solitair leven. Bij het samenzetten gaan zij vaak over tot vechten. In de laboratoria is men erin geslaagd toch met deze dieren te fokken. Door selectie door fokkers is men erin geslaagd om de stammen op karakter te selecteren en is de manier van fokken verbeterd. De fokkers maken nu vaak op jonge leeftijd fokkoppels en laten het echtpaar bij elkaar zitten zolang het goed gaat.

Chinese dwerghamsters worden gemiddeld vier jaar oud. Ze kunnen klimmen en hebben graag klimmogelijkheden in hun kooi. Ze kunnen soms wat schuw overkomen, maar eenmaal tam gemaakt zijn ze heel leuk qua karakter. Ze houden vaak met hun achterpoten zich goed vast en in vreemde posities zullen zij niet snel vallen.Bij de Chinese dwerghamsters zijn geen echte kleurmutaties ontstaan. Naast wildkleur bestaat de kleur wit en gevlekt. Er zijn een enkele variaties bij vlekken ontstaan.


Erkende kleuren bij de Chinese dwerghamster