De bouw van de chinchilla

Als we meerdere chinchilla’s slapend bekijken, worden we ons snel bewust van het feit dat ze niet allemaal dezelfde vorm hebben. En al snel maken we een keuze: « Ik hou meer van die met zijn mooie ronde oortjes, » « O nee, ik hou meer van die met zijn korte snuit » enz… Voor de mensen die iets meer willen weten over de « vormen » van de chinchilla’s volgen hier enkele feiten over dit onderwerp.

Eerst en vooral moeten we beseffen dat de algemene bouw van onze huidige chinchilla’s direct afhankelijk is van deze van hun voorouders. Keren we daarom enkele jaren terug in de tijd...

De voorouders van onze chinchilla’s

In Peru waren voornamelijk twee soorten chinchilla’s:

Chinchilla brevicaudata

Chinchilla lanigera, onderverdeeld in twee ondersoorten (volgens sommige bronnen drie) :

Chinchilla lanigera la plata                          

Chinchilla lanigera costina

De derde ondersoort is volgens sommigen : Chinchilla lanigera raton.

Er was nog een derde soort die veel groter was dan beide vorigen en die op grote hoogten leefde: de koningschinchilla.

In de volgende tabel enkele gegevens over de twee meest bekende soorten. Dit zijn gemiddelde waarden, het was natuurlijk mogelijk om in het wild chinchilla’s te vinden die wat groter of kleiner waren dan de minimum en maximum waarden die hier gegeven zijn.

Chinchilla

 

brevicaudata

 

lanigera

 

Lichaamslengte

 

30 – 32 cm

 

25 – 26 cm

 

Staartlengte

 

14 – 16 cm

 

17 – 18 cm

 

Oorlengte

 

4 – 5 cm

 

6 cm

 

Gestatieperiode

 

120 tot 128 dagen

 

108 tot 111 dagen

 

Nestgrootte

 

1 tot 4

 

1 tot 6

De bouw van onze actuele chinchilla’s

Hier twee actuele chinchilla’s : de eerste gelijkt veelal op de ondersoort la plata (korte kop en staart) terwijl de andere meer weg heeft van de ondersoort costina (langere kop en staart).Onze chinchilla’s lijken dus meer op het type van de soort lanigera dan de brevicaudata. Een simpele verklaring hiervoor : De brevicaudata leefde op grotere hoogte en wanneer men chinchilla’s wilde vangen, nam men de dichtstbijzijnde, dus de lanigera. Onze actuele chinchilla’s zijn rechtstreeks afkomstig van deze die gevangen werden in 1923. Later werden nog enkele vangsten toegelaten en men mag veronderstellen dat op dat moment ook enkele dieren van de soort brevicaudata in de kwekerijen terecht kwamen.

Na dit kort overzicht kunnen we de criteria om het type van chinchilla’s te beoordelen van naderbij bekijken. Deze worden gebruikt op de shows voor fokkers. Hier een overzicht van deze criteria:

EVALUATIE VAN DE BOUW VAN DE CHINCHILLA

Waarom zijn chinchilla’s evalueren ?

- Eenvoudigweg voor het plezier;

- Omdat men een fokkerij wil opzetten met mooie dieren;

- Omdat men wil deelnemen aan shows.

Evaluatie gebeurt op drie onderdelen: de kop, de nek, het lichaam.

1) Bouw van de kop :

EXCELLENT (3 ptn)

 

De kop van de chinchilla is kort en breed met kleine oren (4 cm maximum) en een goed afgeronde schedel. De neus is vierkantig en de ogen vij diepliggend met een brede tussenafstand.

GOED (2 ptn)

 

De oren zijn iets langer (tussen 4 en5 cm), de ogen staan iets dichter bij elkaar en de schedel is iets minder afgerond.

VRIJ GOED (1 pt)

 

De oren zijn middelmatig lang en de schedel is iets driehoekig.

ZWAK (0 pt)

 

De oren zijn vrij lang, het gezicht is smal en de neus is vrij puntig. De ruimte tussen de ogen en oren is relatief smal. De kop lijkt ratachtig. Men kan een denkbeeldige smalle driehoek trekken tussen de oren en de neus.

2) Bouw van de nek:

EXCELLENT (3 ptn)

 

In deze zone wordt vooral de vacht bekeken : deze laat op deze een soort « breuklijnen » zien, die de haren in afzonderlijke rijen scheiden (dit is vooral te zien wanneer de chinchilla het hoofd buigt). De dichtheid van de pels doet de haren opstuwen en vormt mooie toefjes achter de oren. Dit vormt een mooie boog van de neuspunt naar het lichaam toe en toont het « halsloze » type.

GOED (2 ptn)

 

Identiek als de chinchilla op niveau 3 met een iets mindere boog, maar toch met een pels in « breuklijnen».

VRIJ GOED (1 pt)

 

De pels is minder dicht, waardoor de « breuklijnen» bijna niet te zien zijn. Het hoofd is licht gebogen als men dit van opzij bekijkt.

ZWAK (0 pt)

 

De vorm van de nek is goed zichtbaar, met een verval in de schouders. De neus lijkt vrijwel plat van opzij gezien.

De nek is dus een belangrijke zone in de waardebepaling van een chinchilla bij de fokkers . Dit maakt het mogelijk de kwaliteit van de pels te beoordelen : als de chinchilla een zeer dichte pels heeft, zal de nek volledig verborgen worden door de pels. Men krijgt de indruk dat het lichaam één geheel vormt met de ronding van de kop.

3) De lichaamsbouw

EXCELLENT (3 pts)

 

De chinchilla heeft een wollig, bolvormig uitzicht

GOED (2 pts)

 

De chinchilla heeft een licht ovaal of peervormig uiterlijk, de borst is iets smaller.

VRIJ GOED (1 pt)

 

De chinchilla heeft een iets gestrekt uitzicht.

 

ZWAK

 

 

De chinchilla heeft een gestrekt type met een borst die smaller is dan de rest van het lichaam.

Ziezo! Nu weten we iets meer over het uitzicht en de bouw van de chinchilla ! Zeker, deze criteria zijn niet volledig gedetailleerd, maar ze kunnen wel helpen bij het beoordelen van de bouw en de pelsdichtheid van je chinchilla: je hoeft enkel de punten op te tellen voor elk onderdeel :

- een excellente chinchilla krijgt in dit systeem 9 punten.

- een chinchilla met een zwakke bouw zal puntenloos blijven.

Als je een fokkerij wil beginnen of enkel een koppeltje chinchilla’s wil houden is dit een goede handleiding : het is inderdaad zo dat je gemakkelijker een goed gebouwde dan een zwakke chinchilla kan verkopen. Men moet er echter ook op letten dat ook het karakter van het dier een belangrijke rol speelt.

Na het lezen van dit artikel krijg je een andere kijk op het mooie dier dat de chinchilla toch is…

                                                                            Virginie BOUQUET (naar Anjela Ross)

Twee chinchilla’s met meer dan 90 punten op de tentoonstelling (9 punten in vorig schema)

 Silvy: zilver chinchilla, 94 points 


Lovely beige velvet, 91 points