Genetica chinchilla's

Wij zijn van mening dat de mooiste mutatie chinchilla’s gefokt wordt met de Standaard. Echter de kans om de gewenste mutatie te krijgen is hierbij niet altijd even hoog dan dat er twee mutaties chinchilla’s gekruist worden. Dit heeft te maken met de recessieve en dominante genetica van de chinchilla en of het heterozygote en/of homozygote diertjes zijn.

Chinchilla's die recessieve genen bij zich dragen, zijn de: Violet, Charcoal en Saffier. Recessief wil zeggen dat deze drie mutaties chinchilla's twee dezelfde genen bij zich dragen, zodat hun mutatiekleur enkel doorgefokt kan worden wanneer hij of zij gekruist wordt met een chinchilla die ook tenminste één van deze recessieve genen draagt. Indien een recessieve chinchilla gepaard wordt met een Standaard, zullen de nakomelingen altijd Standaard zijn; deze nakomelingen dragen dan wel één van de twee recessieve genen. Dit is misschien makkelijker uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Wanneer bijvoorbeeld een Violet met een Standaard wordt verpaard, zullen de nakomelingen nooit Violet zijn. Uit deze verparing zullen enkel Standaard babies geboren worden. Echter, doordat één van de twee recessieve genen wordt doorgegeven aan de nakomelingen, zullen de babies wel het Violet-gen bij zich dragen (welke niet zichtbaar is). Zodat, wanneer deze Standaard nakomelingen verpaard worden met een Violet, er voor 50% Violet babies geboren kunnen worden (en 50% Standaard babies die het Violet-gen met zich meedragen).

Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld een Violet te kweken uit twee Standaard chinchilla’s die beiden het Violet-gen met zich meedragen. Het percentage hierbij is niet al te groot ten opzichte van andere mogelijke verparingen, maar wij zelf zijn van mening dat hieruit wel de mooiste Violetten geboren worden! De enige verparing waarbij je zeker weet dat de nakomelingen Violet zullen zijn, is een Violet kruisen met een Violet. Dit geeft namelijk 100% Violet babies, echter deze diertjes kunnen minder van kwaliteit zijn.


Standaard Violet genendrager


Voilet

Bovenstaand verhaaltje geldt ook voor de Charcoal en de Saffier, wanneer je dan Violet vervangt door één van deze twee mutatiekleuren.

Dominant wil zeggen dat de Standaard of mutatie chinchilla’s (Wit, Beige en Black Velvet) meerdere genen bij zich dragen, zodat naast Standaard nakomelingen ook diverse mutatie chinchilla babies geboren kunnen worden. Wanneer je bijvoorbeeld een Black Velvet kruist met een Standaard, kunnen de nakomelingen Black Velvet (50%) en/of Standaard (50%) zijn. Indien het dominante Black Velvet-gen wordt doorgegeven is dit dus direct voor 100% zichtbaar bij de nakomelingen. In tegenstelling tot een doorgegeven recessieve gen, deze is niet zichtbaar bij de nakomelingen. Wanneer een Standaard chinchilla gekruist wordt met een andere dominante chinchilla (ongeacht de kleur) is er altijd kans op Standaard nakomelingen. Je kunt dus zeggen dat elke mutatie chinchilla het Standaard-gen bij zich draagt. Er is hierbij echter één uitzondering: bij de verparing tussen een Standaard chinchilla en een homo Beige chinchilla (ook wel Blond genoemd), zullen de nakomelingen 100% hetero Beige zijn. Ook wanneer een homo Beige verpaard wordt met een andere mutatie chinchilla zullen de nakomelingen nooit Standaard zijn.


Homo Beige (ook wel Blond genoemd)


Hetero Beige

Naast de dominante en recessieve genetica hebben we tijdens het fokproces ook te maken met heterozygote en homozygote. Om bijvoorbeeld Violet te kunnen kweken, dient deze tenminste verpaard te worden met een chinchilla die het Violet-gen draagt (zie het verhaaltje over de recessieve genetica bovenaan). Indien de Violet verpaard wordt met een Standaard of andere mutatie chinchilla die niet het Violet-gen draagt, zullen er nooit Violet babies geboren worden. Recessieve chinchilla's (Violet, Charcoal en Saffier) worden homozygote genoemd, ze dragen twee dezelfde genen (hetzelfde gen geërfd van hun beide ouders). Wanneer een recessieve chinchilla geboren wordt uit twee genendragers (Standaard en/of mutatie chinchilla), erven ze dus het dragende gen van beide ouders. Naast de recessieve kleuren zijn ook de Ebony en de Blond homozygote. Homozygote chinchilla’s hebben altijd een genendrager nodig om hun eigen kleur door te kunnen fokken. Een heterozygote is een Standaard of mutatie chinchilla die twee verschillende genen draagt, één van elke ouder (welke dus niet hetzelfde zijn). Simpeler uitgelegd: Standaards die geboren zijn uit twee Standaard ouders zijn homozygote (ze dragen hetzelfde Standaard-gen van beide ouders), Standaards geboren uit een Standaard en een mutatiechinchilla zijn heterozygote (ze dragen twee verschillende genen, een Standaard-gen en een mutatie-gen = een Standaard genendrager).

Wanneer twee dezelfde homozygote mutatie chinchilla’s gekruist worden wordt de eigen kleur voor 100% doorgefokt. Ook hier weer een uitzondering: wanneer twee homo Ebonies gekruist worden wordt de eigen kleur niet voor 100% doorgefokt. De homo Ebony is cumulatief recessief (onvolkomen dominant). Recessief, omdat ze een genendrager nodig hebben om hun eigen kleur (homo Ebony) door te kunnen fokken, echter cumulatief recessief omdat (in tegenstelling tot enkel recessief) het Ebony-gen toch direct zichtbaar kan worden doorgefokt indien je een homo Ebony kruist met een Standaard of een mutatie chinchilla. Wanneer je een homo Ebony kruist met een Standaard, zullen de nakomelingen hetero Ebony (94%) en/of Standaard (6%) zijn. Hetero Ebonies hebben een grijze buik, waardoor het Ebony-gen direct zichtbaar is. De Standaard nakomelingen dragen toch het Ebony-gen, dus zijn genetisch ook hetero Ebonies, alleen hebben ze een witte buik (hierbij is het Ebony-gen dus niet zichtbaar). Er zullen geen homo Ebony nakomelingen geboren worden, wat dus aangeeft dat de homo Ebony geen dominante chinchilla is. En wanneer je een homo Ebony kruist met bijvoorbeeld een hetero Beige, is de kans groot dat uit deze verparing Pastel Ebony en/of Bruin Ebony nakomelingen geboren worden. Het Ebony-gen is dan zichtbaar, omdat de nakomelingen rondom dezelfde kleur hebben (dus inclusief de buik).


Homo Ebony


Hetero Ebony

In verband met bovenstaande moet bij het fokken ook rekening gehouden worden met de voorlijnen van de chinchilla. Nakomelingen kunnen genen bezitten van directe familie van wel drie of meer generaties terug! Zo zijn er voor wat betreft kleurmutaties diverse fokschema’s te vinden op internet, echter hier is geen rekening gehouden met de mutatiekleuren van de ouders, grootouders, etc. Maar globaal geeft zo’n schema wel aan welke kleuren de nakomelingen van jouw chinchilla's kunnen hebben, dus het is altijd leuk zo’n schema bij de hand te houden. De genetica van de chinchilla is een vrij ingewikkelde materie, het is daarom ook heel moeilijk hier een goede en duidelijke uitleg over te geven. Toch hopen we dat we met dit verhaaltje een beetje duidelijkheid hebben kunnen brengen over de genetica van de chinchilla.

 

(c) Lima Chinchilla's
http://www.lima-chinchillas.nl/